Terug

Gezondheid verdraagt geen uitstel

Gezondheid verdraagt geen uitstel

17 oktober is Werelddag van Verzet tegen Armoede. Op die dag komen de 59 verenigingen waar armen het woord nemen binnen het Netwerk tegen Armoede  buiten met acties over heel Vlaanderen en Brussel.

Centraal thema dit jaar is Gezondheid verdraagt geen uitstel. Daarmee willen ze de aandacht vestigen op de diepe gezondheidskloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving. Zij hebben meer gezondheidsproblemen, een lagere levensverwachting en stellen heel vaak doktersbezoek uit om financiële redenen. Daarom hebben wij een reeks heel concrete voorstellen om de toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg te verbeteren voor mensen in armoede

1 op 8 mensen met een laag inkomen stel gezondheidszorg uit om financiële redenen. Hoe lager op de sociale ladder, hoe lager je levensverwachting. Iemand in armoede heeft minder gezonde levensjaren voor de boeg dan een middenklasser van dezelfde leeftijd. Veel mensen in armoede hebben (veel) vaker dan gemiddeld gezondheidsproblemen, ook op vlak van geestelijke gezondheid.

Gezondheid is zeer bepalend voor het welzijn van iemand. Net op dat punt gaapt de kloof tussen arm en rijk heel diep. In aanloop naar 17 oktober voert het Netwerk tegen Armoede campagne met een aantal heel concrete voorstellen om de gezondheidskloof te dichten.

  1. Werk de financiële drempel naar de huisarts weg via een algemene derdebetalersregeling of forfaitair systeem en breid dit uit naar andere disciplines (tandzorg, kine, …);
  2. Investeer in een sterke ziekteverzekering. Extra verzekeringsproducten zouden overbodig moeten zijn;
  3. Stimuleer hulpverlening om meer en beter in te zetten op rechtentoekenning. Bekijk welke rechten meer automatisch toegekend kunnen worden;
  4. Investeer in toegankelijke, kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg, waaronder wijkgezondheidscentra;
  5. Bouw een eerstelijnspsychologische functie uit, die ook aansluit bij de noden van mensen in armoede;
  6. Investeer in toegankelijke tandzorg door pre-financiering terug te dringen en de tussenkomst door de verplichte ziekteverzekering te versterken in plaats van hiervoor aanvullende verzekeringen aan te bieden;
  7. Zorg dat dringende medische hulp een steviger vangnet wordt, waarbij patiënten, zorgverstrekkers en lokale besturen correct geïnformeerd zijn;
  8. Geef mensen met een beperking een volwaardige plaats in de maatschappij door hen echte kansen en een menswaardig inkomen boven de armoedegrens te geven zonder hen van het kastje naar de muur te sturen;
  9. Herwerk de regelgeving rond referentieadres zodat elke dakloze dit kan gebruiken om rechten te openen;
  10. Ondersteun eerstelijnsgezondheidszorg – ook financieel -  om duidelijke en relevante taken rond gezondheidspromotie en ziektepreventie te kunnen opnemen;

Het ABVV ondersteunt deze campagne.