Terug

Gerichte controles voor gelijke kansen

Gerichte controles voor gelijke kansen

We zijn allemaal verschillend en dat is maar goed ook. Toch moeten we gelijke rechten hebben en gelijke kansen krijgen. Daar wringt vaak het schoentje. Vooral bij sollicitaties.

Nabila zoekt een job, maar haar afkomst is een struikelblok. Net zoals voor ongeveer 55 procent van de werkzoekende Belgen met een migratieachtergrond. Zij hebben na een jaar solliciteren nog altijd geen job, terwijl de helft van de Belgen na zes maanden werk vindt. België is de jammerlijke koploper in ‘etnische arbeidsdiscriminatie’ binnen de Europese Unie (FOD Waso, Unia). Dit moet veranderen, opdat mensen niet meer vernederd en uitgesloten worden, opdat iedereen een gelijke kans krijgt.

Gericht controleren

Vaak liggen vooroordelen aan de basis. Maar het gaat ook om pure discriminatie tijdens het selectieproces. Terwijl sollicitaties objectief en eerlijk moeten verlopen en draaien rond wat iemand kan, weet, wil doen en leren en niet rond hoe hij/zij eruit ziet of wat zijn/haar achtergrond is.

Om dit te verhelpen én om de wet te doen respecteren, zijn we voorstander van betere inspecties, praktijktesten of ‘mystery calls’, en sancties voor oneerlijke behandeling.

De arbeidsinspectie moet de wettelijke bevoegdheid krijgen om gerichte controles uit te voeren met praktijktesten of met ‘mystery clients’ of ‘mystery calling’ waarbij inspecteurs zich voordoen als (potentiële) klanten of werknemers om discriminatie aan te tonen. Dit principe is vandaag nog te beperkt door allerlei randvoorwaarden waardoor de inspecties maar weinig slagkracht kennen. Zo moet er eerst een klacht zijn geweest en moeten er objectieve aanwijzingen zijn van discriminatie. Dat is zoals wachten tot na een ongeval om een kruispunt te herinrichten.

Aan beide kanten

Daarnaast weten we dat diensten voor arbeidsbemiddeling, VDAB in Vlaanderen en Actiris in Brussel, het zoekgedrag van werkzoekenden analyseren en sturen. Ze baseren zich op (big) data zoals op welke vacatures de werkzoekenden klikken op hun websites, en hoe lang ze vacatures op hun scherm open laten staan.

Wij vinden dat ze de andere kant evengoed kunnen analyseren en het aanwervingsbeleid van bedrijven en sectoren controleren. Dit zou blootleggen welke profielen in welke sectoren of bedrijven opvallend veel geweigerd worden, en nagaan waar bepaalde groepen ondervertegenwoordigd zijn. Opvallend blanke, opvallend mannelijke, opvallend jonge sectoren of bedrijven zou je er perfect kunnen uitpikken om eens van naderbij te bekijken of er zich daar geen probleem van discriminatie voordoet.

Gepaste sancties zijn nodig voor bedrijven die volharden in de discriminatie. Werkzoekenden riskeren hun uitkering kwijt te raken als ze hun plichten niet nakomen. Waarom zouden we bedrijven die discrimineren dan niet uitsluiten van de dienstverlening van VDAB of Actiris?

De ongelijke behandeling van mensen moet stoppen. Daarom nemen we dit ook op in onze eisen naar de politiek. Na de verkiezingen in mei moet hiervan werk gemaakt worden.

 

Slachtoffer of getuige van discriminatie?

 

Delegee? Werk aan diversiteit op de werkvloer

  • In Vlaanderen helpen de ABVV-diversiteitsconsulenten je verder: www.abvvdiversiteit.be of diversiteit@vlaamsabvv.be. Check alvast online of het diversiteitsbeleid bij jou in balans is op www.scanjewerkvloer.be

  • In Brussel neem je contact op met de dienst diversiteit via www.abvvbrussel.be  of diversiteit.brussel@abvv.be