Terug

Geleidelijke heropstart veiligheid overleg

Geleidelijke heropstart – ABVV focust op veiligheid werknemers en rol sociaal overleg

Het ABVV is tevreden over het bereikte akkoord en de verklaring van de G10 met betrekking tot de gids voor de geleidelijke afbouw van de afzonderingsmaatregelen, die door de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk werd opgesteld.

Het ABVV onderstreept het kwaliteitsvolle werk dat de sociale gesprekspartners en de andere betrokken actoren binnen de Hoge Raad hebben verricht, en feliciteert hen hiervoor.

De socialistische vakbond is zeer tevreden dat de gids een moeilijk te betwisten referentiewerk zal worden om in de sectoren protocollen op te stellen via cao’s. Dat is namelijk nodig om zich ervan te verzekeren dat de heropstart van de activiteiten in de ondernemingen in goede omstandigheden zal gebeuren.

Daarnaast vestigt het ABVV er ook de aandacht op dat de gids beschouwd moet worden als een minimumstandaard en dat het aan de sectoren is om deze te optimaliseren in functie van hun eigen realiteiten en behoeften.

De toepassing van veiligheids- en gezondheidsvoorschriften (zoals social distancing) moet gegarandeerd zijn op het terrein. Daarom moeten de sociale overlegorganen proactief betrokken worden en moeten de sociale inspecties hun rol kunnen spelen.

Tot slot, benadrukt het ABVV de absolute noodzakelijkheid dat de gezondheid van de werknemers en meer algemeen van de bevolking, voorrang moet krijgen. De economische activiteit is hier onderworpen aan.