Terug

PB Geen uitgestoken hand maar een vuistslag in het gezicht

Geen uitgestoken hand maar een vuistslag in het gezicht

 

De ontwerpwetteksten m.b.t. SWT (brugpensioen) en werkloosheid zijn geen uitgestoken hand tot sociaal overleg, maar een vuistslag in het gezicht van de oudere werknemers:

 • de teksten gaan verder dan verwacht: ook de leeftijd van de brugpensioenstelsels die niet vermeld zijn in het regeerakkoord, gaat - in tegenstelling tot beloften - met vier jaar omhoog;
 • er zijn nauwelijks of geen overgangsmaatregelen;
 • en bevatten bovendien ook nog een aantal pure pestmaatregelen.

 

Mensen in zware beroepen zijn nog de grootste dupe:

 • een werknemer in een vierploegenstelsel zal vanaf 2017 en na een loopbaan van 33 jaar, niet meer in brugpensioen kunnen vertrekken op 58 jaar, maar wel pas op 60 jaar;
 • voor een werknemer in nachtploegen of in de bouw, van 55 jaar of jonger en na een loopbaan van 33 jaar, springt de leeftijd van 56 naar 60 jaar; werknemers van 56-57 jaar kunnen alleen nog vertrekken voor hun 6O'ste als ze nog dit jaar in opzeg gezet worden;
 • een werknemer van 54 jaar of jonger, met een zeer lange loopbaan van 40 voltijdse jaren, die dus begon te werken op de leeftijd van 14 jaar, zal 46 jaar moeten werken vooraleer op de leeftijd van 60 te kunnen vertrekken. Vandaag is dat nog 56 jaar;

Voor gewone werknemers wordt de leeftijd van brugpensioen voor mensen van 57 jaar of jonger, naar 62 jaar gebracht tenzij zij nog dit jaar in opzeg geplaatst worden.

 

Bovendien bevatten de teksten een aantal pure pestmaatregelen:

 • alle bruggepensioneerden en oudere werknemers moeten zonder uitzondering beschikbaar worden voor de arbeidsmarkt tot hun 65'ste,
 • 60 plussers die toelating kregen om in het buitenland te verblijven moeten op 1/7/2015 terug komen,
 • en wanneer de 60 plussers later na een lange en/of zware loopbaan eindelijk kunnen vertrekken, zullen ze eerst outplacement moeten volgen en daarna moeten bewijzen dat ze actief blijven solliciteren tot de leeftijd van 65 jaar (later tot 67!?).

 

De maatregelen tegen de werklozen schenden sociale akkoorden:

 • de anciĆ«nniteittoeslag voor toekomstige oudere werklozen wordt afgeschaft, terwijl we die verkregen via een interprofessioneel akkoord (met een werkgeversbijdrage);
 • de verbetering voor de inkomensgarantieuitkering voor deeltijdse werknemers, die we onderhandelden in het kader van de welvaartsaanpassingen, wordt teruggeschroefd en uiteindelijk gehalveerd.

 

Bovenop dit alles moeten werknemers die in opzeg gezet worden, zich voortaan onmiddellijk inschrijven als werkzoekende. Maar hoe kunnen werknemers in de KMO’s daarvan op de hoogte zijn als werkgevers niet de verplichting krijgen hen hiervan te verwittigen?

Tot slot werd alweer een stap gezet naar de afschaffing van uitkeringen voor ca 10.000 schoolverlaters beneden 21 jaar zonder minimumdiploma (meestal jongeren uit kansarme gezinnen) en schoolverlaters ouder dan 25 jaar.

Alle maatregelen die we hierboven uitvoerig beschreven, zullen als enig resultaat hebben dat armoede onder vooral jongere en oudere werknemers sterk zal toenemen. Deze maatregelen tonen opnieuw het onrechtvaardige en antisociale karakter van deze rechtse regering.

 

Wij roepen dan ook iedereen (jong – oud, actief – niet actief) op om massaal deel te nemen aan de geplande stakingsacties en zelf een vuist te maken tegen de regering.