Terug

PB Geen speeltijd voor het Griekse volk en zijn verkozenen

Geen speeltijd voor het Griekse volk en zijn verkozenen

De verklaringen van eerste minister Charles Michel over de Grieken zijn onaanvaardbaar. Zeggen dat de ‘speeltijd ten einde is’ voor een volk dat zich massaal tegen het blinde besparingsbeleid gekeerd heeft door een nieuwe regering te verkiezen, getuigt van een ongekend misprijzen.

 

De besparingsmaatregelen hebben de Grieken geen enkel voordeel gebracht. Integendeel, ze werden in nog grotere bestaansonzekerheid geduwd. Het volk eiste dan ook op democratische wijze dat er komaf werd gemaakt met dat beleid!

 

Maar bepaalde instellingen verzetten zich met alle kracht tegen eender welke politieke verandering. Dit bewijst – voor zover nodig – het obsessionele dogmatisme van rechts om tegen eender welke prijs zijn autoritair beleid voort te zetten. Op kap van de werknemers, maar tot groot jolijt van de aandeelhouders.

 

Het ABVV steunt en roept op tot deelname aan de manifestatie van het platform ‘Samen met de Grieken’ op 21 juni om 13.30 uur aan het Centraal Station in Brussel.

 

Een sociaal rechtvaardiger en meer solidaire maatschappij is mogelijk. De Grieken tonen de weg. Laten we hen dan ook massaal steunen!