Terug

Geen schouderklopjes voor Michel

Geen schouderklopjes voor Michel

We zijn het enige land in Europa waar de reële lonen in 2016 gedaald zijn. De arbeidsvoorwaarden zijn verslechterd, de sociale bescherming verminderd en ons land bengelt aan de staart van het Europees peloton als het gaat om jobcreatie. Het compliment van de OESO, “België is een tophervormer en een topperformer”, is dan ook erg misplaatst.

Premier Charles Michel kreeg vandaag een schouderklopje bij de overhandiging van het jaarlijkse rapport van de OESO over de Belgische economie. België zou een ‘tophervormer’ zijn omdat het de aanbevelingen van de OESO volgt. Dat is wel heel kort door de bocht. Het gaat erom welke impact die ‘hervormingen’ hebben op groei en jobs. En dan zijn er wel wat lessen te trekken.

Wat groei betreft, bengelt ons land al een jaar aan de staart van het Europese peloton. Waar zijn de zogenaamde positieve effecten van die hervormingen? Als er al jobs bijkomen, zijn ze louter het resultaat van een goeie conjunctuur. Het regeringsbeleid heeft hier niets mee te maken.

De budgettaire situatie lijkt dan wel te verbeteren, dit herstel gaat veel trager dan vooropgesteld. Wil de regering-Michel haar begrotingsdoelstelling voor 2019 behalen, dan zal ze nog 8 miljard moeten vinden. Een tekort dat ze zelf veroorzaakt heeft met een slecht uitgewerkte tax shift. De financiering van tax shift is immers nog steeds niet rond. Dit wordt bevestigd door de OESO. Om het gemaakte gat te dichten wijst de OESO overigens op pistes die we als ABVV kunnen steunen:

  • stop de gunstige fiscale behandeling van bedrijfswagens
  • belast meerwaarden
  • schaf de notionele intrestaftrek af

Overigens wijst de OESO ook op de te beperkte overheidsinvesteringen, vooral in publieke infrastructuur. Op die nagel klopt het ABVV al jaren. We dreigen een jarenlange achterstand op te lopen op het vlak van duurzame mobiliteit als dit niet snel verandert.

Daarnaast is het applaus van de OESO voor de pensioeningrepen van de regering-Michel volledig misplaatst. Wanneer een steeds groter deel van de bevolking te kampen heeft met werkgerelateerde aandoeningen, zoals burn-outs, is het nefast om de werktijd en loopbanen zomaar te verlengen. 

Het ABVV blijft er op hameren: het is tijd voor een koerswending. Zeker nu de regering voor een nieuwe begrotingsopmaak staat en superministerraden aankondigt over de sociale zekerheid, de economie en de werkgelegenheid. Een koerswending richting meer sociale en fiscale rechtvaardigheid dringt zich op. We kijken met argusogen toe of de regering de aanbevelingen rond fiscaliteit en de strijd tegen belastingontduiking uit zal voeren.