Terug

PB Geen discussie over pensioenen zonder sociale gesprekspartners!

Geen discussie over pensioenen zonder sociale gesprekspartners!

Het ABVV maakt zich grote zorgen over het plan van de ministers De Croo en Laruelle om een groep van experten bijeen te brengen die zich moeten buigen over een nieuwe golf hervormingen in de pensioensector.

 

Wij herinneren de regering en de bevoegde ministers eraan dat de sociale zekerheid van de werknemers is, en dat geen enkele expert in de plaats van de vakbonden kan treden om over de toekomst van hun pensioenen te beslissen.

 

Het ABVV benadrukt tevens dat de sociale partners al eenparige adviezen uitgebracht hebben over cruciale punten, en dat de regering er niet altijd rekening mee gehouden heeft (hervorming van de pensioenbonus of de toegelaten arbeid), of er geen gevolg aan gegeven heeft (hervorming overlevingspensioen of laten meetellen van het laatst gewerkte jaar in de pensioenberekening).

 

Bovendien blijven wij het te lage niveau van de pensioenen van de werknemers aanklagen. Daardoor leven momenteel 24% van de gepensioneerden onder de armoededrempel!

 

Het ABVV verzet zich bovendien tegen:

  • de plannen van de Europese Commissie en van sommige leden van de regering om de loopbaanduur te verlengen (wat ondermeer belet dat jongeren op de arbeidsmarkt aan de bak komen);
     
  • de plannen van minister De Croo om de tweede pijler aan te moedigen en te veralgemenen (aanvullende pensioenen), met alle risico's van dien voor de toekomst ervan (weinig veilige beleggingen, toxische producten, ...).


Daarom blijft het ABVV pleiten voor een versterking van de eerste pensioenpijler (repartitiestelsel), want dit is het veiligste middel om voor een voldoende hoog pensioen te zorgen voor alle werknemers uit de privé- en de openbare sector.

 

Het ABVV eist dan ook dat de regering dringend de nodige maatregelen neemt om werk te maken van kwaliteitsvolle banen en van een rechtvaardige fiscaliteit om de financiering van het wettelijk pensioen te verzekeren.