Terug

PB Geen discriminatie gemiddeld minimummaandinkomen voor jongeren

Geen discriminatie gemiddeld minimummaandinkomen voor jongeren

In de Nationale Arbeidsraad werden vandaag 2 cao’s ondertekend die betrekking hebben op het minimumloon.

 

Cao nr. 43 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen en cao nr. 50 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, werden door de leden van de NAR aangepast. Alhoewel het hier eerder gaat over esthetische ingrepen, is de aanpassing niet zonder belang.

 

Deze ondertekening moet immers beschouwd worden als een teken van de sociale gesprekspartners naar de regering toe, dat zij dient af te zien van het idee om opnieuw lagere minimumlonen in te voeren voor jonge werknemers. Door de cao’s te actualiseren geeft de NAR aan dat zij niet van plan is om enige wijzigingen aan te brengen aan de huidige regeling met betrekking tot minimumlonen.

 

Ter herinnering: in april 2013 werden in de NAR enkele akkoorden ondertekend die een geleidelijke afschaffing (tegen 2015) van het degressief minimumloon van jongeren van minder dan 21 jaar voorschreef. Met deze afschaffing kon een jongere tot 270 euro per maand ‘winnen’. Meteen werd toen ook een einde gemaakt aan de mogelijkheid om in verschillende sectoren lonen toe te kennen die onder de minimumbedragen gingen. Deze maatregelen blijken nu een doorn in het oog van sommige meerderheidspartijen te zijn, want te pas en te onpas wordt een verlaging van de minimumlonen terug op tafel gelegd.

 

Het ABVV zal zich blijven uitspreken tegen lagere minimumlonen. Wat onze economie nodig heeft zijn meer kwaliteitsvolle banen en voldoende koopkracht voor iedereen. Terug lagere minimumlonen voor jonge werknemers invoeren, betekent niet alleen een afbreuk aan de sociale akkoorden, maar heeft ook nefaste gevolgen voor de jongeren in kwestie.

 

Het ABVV herhaalt dat duurzame jobs met een goede verloning de eerste buffer vormen tegen armoede en ongelijkheid.