Terug

Geen akkoord opzegtermijn en jongerentewerkstelling

Geen akkoord opzegtermijn en jongerentewerkstelling

Zoals afgesproken met de Groep van 10 heeft het ABVV het voorstel met betrekking  tot de opzeg, de proeftijd en de jongerentewerkstelling, aan zijn bestuursinstanties voorgelegd. Deze bespreking vond gisterenavond  13 juni plaats.

 

Aangezien het ABVV niet akkoord kan gaan met een aparte (overgangs)regeling voor sectoren die nu een tijdelijke uitzondering genieten en aangezien er te weinig tegenprestaties voorzien zijn ten overstaan van de geleidelijke opbouw van de opzeg de eerste 6 maanden (aan een lager gemiddelde), kan het ABVV het huidig onderhandelingsresultaat niet goedkeuren en is er geen sprake van een akkoord.

 

De socialistische vakbond blijft bereid tot verdere sociale dialoog.