Terug

PB GAS-boetes: ABVV en ACV volgen pleidooien voor het Grondwettelijk Hof met de grootste aandacht

GAS-boetes: ABVV en ACV volgen pleidooien voor het Grondwettelijk Hof met de grootste aandacht

In januari 2014 vroegen ACV en ABVV het Grondwettelijk Hof de wet op de gemeentelijke administratieve sancties te vernietigen. De pleidooien in deze zaak worden op 29 oktober gehouden.

ABVV en ACV wensen nog eens op de volgende punten te wijzen:

 

De situaties die aanleiding tot een GAS-boete kunnen geven, en meer bepaald de verlaging van de leeftijd waarop een GAS-boete opgelegd kan worden tot 14 jaar, worden al sinds maanden aangeklaagd.

 

De nieuwe wet dreigt de vrijheid van actie van de vakbonden te beperken, wat voor beide bonden totaal onaanvaardbaar is.

 

Zo kan een burgemeester op basis van de nieuwe wet gemakkelijk eenzijdig en zonder verwittiging een plaatsverbod opleggen.

 

Hoewel de werkplaatsen daar niet onder vallen, is het wel zo dat stakersposten die net buiten de onderneming postvatten, een plaatsverbod opgelegd kunnen krijgen.
Ook informatiecampagnes zouden onder dergelijk verbod kunnen vallen.

 

Bovendien merkte de Raad van State op dat deze bepaling niet beantwoordt aan de nauwkeurigheidseisen die door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden voorgeschreven.

 

ACV en ABVV zullen de lopende procedure en het resultaat ervan met de grootste aandacht volgen.