Terug

Actu Fraudebestrijding

800 euro per maand extra pensioen bij effectieve fraudebestrijding

Vliegtuigje van euroblijet

Om de omvang aan te tonen van het probleem van de fiscale fraude, dat de goede werking van de Staat en de economie ondergraaft, vroeg het ABVV aan DULBEA (een onderzoeksgroep van de Université Libre de Bruxelles) een studie uit te voeren. We hopen met de nieuwe en wetenschappelijke gegevens de politieke en economische machthebbers te overtuigen zich in te schrijven in een concreet en daadkrachtig beleid van fraudebestrijding.


Berekening

Afhankelijk van de berekeningsmethode loopt de fraude in België op tot 20 miljard euro en meer.
Bij de eerste methode worden de gezinsinkomens vergeleken met de inkomens die natuurlijke gezinnen hebben aangegeven via hun belastingaangifte. Voor 2006 lopen de niet-ontvangen inkomsten volgens de studie op tot 20 miljard euro of zo'n 6 procent van het bbp (bruto binnenlands product of de marktwaarde van alle goederen en diensten die op één jaar tijd worden geproduceerd).
De tweede methode houdt ook rekening met sociale fraude en vergelijkt het theoretische en het effectieve btw-tarief. Zowat 24 miljard euro aan gederfde fiscale en sociale inkomsten of 6,9 procent van het bbp is de uitkomst daarbij.
 

Pensioenen omhoog

Om je een idee te geven van wat dit bedrag (20 miljard euro aan misgelopen inkomsten) voorstelt maken we twee vergelijkingen:

  • de fraude kost iedere Belg in feite 150 euro per maand (= 600 euro/maand voor een gezin van 4 personen).
  • 20 miljard betekent ongeveer 800 euro/maand extra voor iedere gepensioneerde (er zijn 2 miljoen gepensioneerden in ons land).

Met dat bedrag kunnen we veel doen voor de werknemers en de uitkeringsgerechtigden. Als men er (in een eerste fase) al de helft van zou kunnen recupereren (10 miljard dus) dan zou men het ABVV-voorstel om de pensioenen met een kwart te verhogen, kunnen realiseren!
Er zou zelfs nog geld over zijn: het berekeningspercentage van pensioenen optrekken van 60 tot 75% van het vroeger verdiende loon voor de werknemers uit de privésector kost ongeveer 2,4 miljard euro. Met de resterende 7.6 miljard zouden dus nog de pensioenen van morgen betaald kunnen worden.


 Bankbiljetten in zak
 

ABVV-voorstellen

In deze tijden van financiële en economische crisis moet de strijd tegen de fiscale fraude en tegen de ontsporingen van ons huidig financieel systeem dé prioriteit zijn, zowel op internationaal als op Europees en Belgisch vlak. Er moet dus ingegrepen worden, ondermeer via volgende maatregelen: 

  • alle aanbevelingen van de parlementaire commissie over de fiscale fraude moeten concreet uitgewerkt worden
  • het bankgeheim moet afgeschaft worden
  • de belastingadministratie moet veel efficiënter werken. Op termijn zal ons land een systeem moeten invoeren dat vergelijkbaar is met dat wat in Frankrijk bestaat. Daar stellen de banken ieder jaar de gegevens over de rekeningen, de rekeninghouders en de intresten ter beschikking van de Franse belastingadministratie in de vorm van een elektronisch gegevensbestand.