Terug

Brochure Flexicurity: terug naar de 42-urenweek

Flexicurity: terug naar de 42-urenweek

In deze brochure tonen we aan dat de flexibiliteit bij ons, t.o.v. andere Europese landen, al groot is, de laatste jaren toeneemt en er geen reden is om onze zwaarbevochten arbeidsreglementering verder te ontmantelen.