Terug

PB Federaal comité verkiest 2 nieuwe leden federaal secretariaat en bevestigt actieplan

Federaal comité verkiest twee nieuwe leden federaal secretariaat en bevestigt actieplan

Het federaal comité van het ABVV heeft vandaag 2 nieuwe leden voor zijn federaal secretariaat verkozen: Miranda Ulens (NL) en Estelle Ceulemans (FR).

 

Zij vervoegen het federaal secretariaat dat vandaag bestaat uit de eerder al verkozen Rudy De Leeuw – voorzitter, Marc Goblet – algemeen secretaris, Caroline Copers (algemeen secretaris Vlaams ABVV), Thierry Bodson (algemeen secretaris FGTB Wallon), Philippe Van Muylder (algemeen secretaris ABVV-FGTB Brussel/Bruxelles) en de federaal secretarissen Jef Maes en Jean-François Tamellini.

 

Deze verkiezing vindt plaats overeenkomstig de beslissingen van het federaal congres van oktober jongstleden en meer bepaald de motie met betrekking tot het evenwicht vrouw/man in de organisatie. Het aldus versterkte federaal secretariaat staat klaar om de vele uitdagingen die op ons afkomen, aan te gaan.

 

Het federaal comité heeft ook bevestigd dat het ABVV zich volledig zal inzetten voor het slagen van het actieplan in gemeenschappelijk vakbondsfront.                               

 Lees en download de motie van het federaal comité

Het comité is van mening dat het regeerakkoord van 9 oktober 2014 geen gevolg geeft aan de 4 krachtlijnen vastgelegd door het gemeenschappelijk vakbondsfront, nl.: 

  • de vrijwaring en versterking van de koopkracht
  • het behoud van een sterke federale sociale zekerheid
  • investeringen in duurzame groei en in werkgelegenheid
  • meer fiscale rechtvaardigheid.

 

In het kader van dat actieplan juicht het federaal comité het initiatief van de ABVV-Jongeren, Jeunes FGTB, en de Jeunes CSC toe.

 

Van Aarlen tot Oostende nodigen de jongerenwerkingen voor het eerst alle jongeren(organisaties) uit om deel te nemen aan de verschillende geplande manifestaties. Een eerste bijeenkomst heeft vandaag, vrijdag 24 oktober, plaats om 16 uur aan de Beurs in Brussel.

 

Als het gemeenschappelijk vakbondsfront vandaag mobiliseert, dan is dat in de eerste plaats in het belang van de toekomstige generaties.