Terug

Actu Europese werknemers eisen sociaal Europa

Europese werknemers eisen sociaal Europa

Vakbond ABVV | Europese werknemers eisen sociaal Europa

Naar aanleiding van de cruciale Europese Top waar het over de toekomst van miljoenen Europeanen en de die van de EU zal gaan, eisen de Europese vakbonden, in naam van alle werknemers, een sociaal Europa.

 

Aan de vooravond van de Europese Top (28 & 29 juni) kwamen de Europese vakbondsleiders bijeen in Brussel om de politieke leiders te ontmoeten die aan de Top zullen deelnemen. Het kan niet dat die politieke leiders alweer zullen beslissen verder geld te blijven storten in de bodemloze bankenput, terwijl er geen financiële middelen zijn voor de werknemers. De Europese vakbonden hebben er genoeg van: de sociale ongelijkheden nemen alleen maar toe, terwijl een herverdeling van de rijkdommen door een rechtvaardige fiscaliteit nooit wordt overwogen.

 

Een ander Europa is mogelijk, het is een kwestie van politieke keuzes!

Europa bevindt zich op een splitsing van 2 wegen en kan nu kiezen tussen een Europa van samenwerking of een Europa van competitie waarbij de werkgelegenheid, de sociale bescherming en de democratie in gevaar is.Het is nú het moment om van koers te veranderen en een debat te starten over een Europa met meer solidariteit en voor sociale vooruitgang! Europa heeft nood aan een duurzaam economisch herstel en kwaliteitsvolle banen.

 

De vakbonden stelden daarom hun Sociaal Contract voor Europa voor met de verwachtingen van de 60 miljoen betrokken werknemers.


Dit Sociaal Contract voor Europa plaatst zowel het sociale aspect als de werknemer terug in het middelpunt van het debat en stelt een andere visie voor, nl. een Europa van solidariteit in plaats van een Europa van sociale achteruitgang en dereglementeringen. Samen sterk: het sociaal contract dat het ABVV samen met alle Europese vakbonden eist, moet ons beter beschermen en eindelijk een socialer Europa uitbouwen, waar werknemers en sociale uitkeringsgerechtigden centraal staan!

Ons contract eist:

Duurzame en kwaliteitsvolle banen

 • op basis van een model van duurzame ontwikkeling;
 • met een rechtvaardige transitie, waarbij geen enkele werknemer of werkzoekende in de kou blijft staan;
 • met meer nadruk op vorming;
 • met een offensief industriebeleid;
 • met voorrang voor investeringen in kwaliteitsvolle banen (nee aan onzekere banen);
 • met echte banen voor jongeren, geen overeenkomsten van bepaalde duur of deeltijdse jobs.
   

Het behoud van uw koopkracht

 • handen af van de index!
 • waardige lonen;
 • gelijk loon voor gelijk werk;
 • afschaffing van de M/V-loonkloof;
 • verhoging van het interprofessioneel minimumloon;
 • waardige eindeloopbaan.
   

Een economie ten dienste van de mensen

 • een reële economie;
 • een gereglementeerde financiële sector;
 • een heffing op financiële transacties;
 • een billijkere fiscaliteit (meer progressief en herverdelend);
 • komaf maken met de belastingparadijzen;
 • strijd tegen zwartwerk (de werknemer is er het slachtoffer van !);
 • een minimumtarief in de vennootschapsbelasting van 25%.
   

Openbare diensten van goede kwaliteit

 • niet geliberaliseerd, maar onder openbaar toezicht en geherfinancierd;
 • gezondheidszorg toegankelijk voor iedereen;
 • kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.
   

Respect voor syndicale rechten

 • autonomie van de sociale gesprekspartners;
 • een sterkere sociale dialoog en respect voor de syndicale vrijheden;
 • vrije collectieve onderhandelingen.