Terug

PB Europese Top 24 en 25 maart: De Europese vakbonden in het verzet

Europese Top 24 en 25 maart: De Europese vakbonden in het verzet

Het Europees vakverbond organiseert samen met de Belgische vakbonden op 24 maart een actie in Brussel om “neen" te zeggen tegen de plannen om onze sociale bescherming af te bouwen en een blind bezuinigingsbeleid op te leggen dat openbare diensten en werknemers zal treffen en niet de schuldigen van de crisis, de speculanten.

 

Het ABVV is voor Europa, maar dan wel voor een ander Europa dan dat waaraan nu gewerkt wordt.

 

We zijn voor een economisch bestuur in Europa dat samenwerking tussen de lidstaten bevordert en voor een sociaal-economisch beleid voert dat alle burgers ten goede komt. Het ABVV wil een Europa dat duurzame ontwikkeling, werkgelegenheid, waardig werk en menswaardige lonen, kwaliteitsvolle en voor iedereen toegankelijke openbare diensten en een goede sociale bescherming mogelijk maakt.

 

Het ABVV wil geen Europa dat de lonen vermindert, de sociale bescherming afbouwt, de pensioenleeftijd optrekt en nog meer flexibiliteit invoert.
Het kan niet zijn dat de harmonisatie in Europa naar beneden gebeurt. Het kan evenmin dat de werknemers en de sociale uitkeringstrekkers nogmaals de prijs voor de crisis betalen.

 

Samen met het Europees Vakverbond, met delegaties uit andere lidstaten en onze collega’s-vakbonden uit België zullen we ons verzet laten horen op 24 maart.

 

Meer praktische info over de actie op 24 maart volgt later.