Terug

Actie Europese actie tegen sociale dumping

Europese actie tegen sociale dumping

Het Europees Vakverbond roept al jaren op voor de gelijke behandeling van alle Europese werknemers, ongeacht waar ze tewerkgesteld zijn. Dit is één van de belangrijkste principes van de Europese vakbeweging.

 

Helaas maakt Europa nog altijd geen werk van deze gelijke behandeling. Hierdoor worden duizenden werknemers op ons continent dagelijks uitgebuit en verliezen anderen hun baan door oneerlijke concurrentie. Deze asociale gang van zaken moet dringend stoppen.

 

De Europese Commissie heeft onlangs geprobeerd de detacheringsrichtlijn te herzien, hetgeen een kleine stap in de goede richting zou betekenen, maar dit voorstel werd meteen geblokkeerd door Oost-Europese lidstaten. Ze argumenteren dat een herziening van de richtlijn Oost-Europese werknemers duurder zou maken, waardoor ze minder makkelijk werk vinden in het buitenland. Dit toont duidelijk aan dat deze overheden meer geven om de winsten van lokale ondernemingen dan om een eerlijke behandeling van werknemers.

 

Op 16 juni vergaderen de Europese ministers van Werk in Luxemburg. De Europese Federatie voor Bouw- en Houtarbeiders organiseert samen met het EVV een actie om Europese regeringen op te roepen alle werknemers in de Unie een gelijke behandeling te gunnen en een einde te maken aan sociale dumping.