Terug

Actu Europese Gids voor "groene" delegees

Europese Gids voor "groene" delegees

Vakbond ABVV | Europese Gids voor

Het ABVV werkt mee aan een Europese groene gids voor delegees, die de vragen van delegees moet beantwoorden rond de milieuproblematiek in hun onderneming.

 

De vakbonden hebben een dubbele rol te spelen: ze moeten informeren over de inzet van de klimaat- en de milieumaatregelen, maar ook binnen de bedrijven bij de uitvoering van die maatregelen betrokken worden.

 

Sinds september 2011 werkt het ABVV mee aan een Europees project dat loopt tot september 2012 met als doel de betrokkenheid van de werknemers en hun vertegenwoordigers bij de uitwerking van milieumaatregelen in de onderneming te vergroten.

 

Zo wordt er nu een Europese Gids ‘European Guide to Green Delegates’ gemaakt voor de afgevaardigden om hun kennis van de verplichtingen van de ondernemingen en de rechten van de werknemers te vergroten, met concrete voorbeelden op het gebied van bescherming van het leefmilieu, de strijd tegen de klimaatverandering en de integratie van duurzame ontwikkeling in de bedrijven. Deze Gids zou klaar moeten zijn tegen september 2012.

 

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met 6 andere Europese vakbonden (CISL - Italië, DGB - Duitsland, TUC – Groot-Brittannië, PODKREPA - Bulgarije, EKA - Griekenland, CFDT - Frankrijk) en met de steun van het Europees Vakverbond (EVV) en de Europese Commissie.

 

Dit project kadert in de strategie Europa 2020 die de EU in 2010 goedkeurde: een strategie voor intelligente, duurzame, inclusieve groei voor het komend decennium. De strategie Europa 2020 legt de klemtoon op 'groene' groei en onderstreept het belang van duurzame, goed betaalde banen met hoge toegevoegde waarde. De EU bepaalde vijf ambitieuze doelstellingen die tegen 2020 gehaald zouden moeten worden op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale inclusie en energie (evenals strijd tegen de klimaatverandering). De Europese werknemers zijn dus vanuit meer dan één oogpunt bij deze strategie betrokken.

 

 

  Met steun van de Europese Commissie