Terug

PB Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch zijn. Dat is (opnieuw) de kernboodschap van het Belgisch platform Europa 2020, bestaande uit vakbonden, milieubewegingen, Noord-Zuid-bewegingen en netwerken armoedebestrijding. Met het oog op de voorbereiding van het Belgische hervormingsprogramma voor 2013 hebben we die kernboodschap in een visietekst gegoten en die overhandigd aan de beleidscel van de premier, ter gelegenheid van het overleg met de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.
 

Lees en download de visietekst

 

Kernboodschappen

 • geen eenzijdige oriëntatie op de (geheel onevenwichtige) Europese aanbevelingen naar België, maar blijven vertrekken van de vijf kerndoelstellingen van Europa 2020;
   
 • geen globale doelstellingen voor 2020, zonder tussentijdse doelstellingen enerzijds en concrete subdoelstellingen (in het bijzonder inzake armoede en uitsluiting) anderzijds;
   
 • een middellangetermijnstrategie voor 2020 kan niet zonder een duurzame langetermijnstrategie, naar 2050, en dus met een verhoging van het ambitieniveau inzake klimaat en duurzame energievoorziening;
   
 • een verhoging van de werkzaamheidsgraad is onmogelijk met alleen maar acties aan de aanbodzijde, onmogelijk zonder krachtig beleid voor meer en betere jobs en zonder investering in een meer inclusieve arbeidsmarkt;
   
 • een krachtige innovatiestrategie is onbestaande zonder correcte inschatting van de actuele investeringen en grondig onderzoek naar de doelmatigheid van de huidige overheidsinvesteringen;
   
 • een strategie inzake onderwijs en opleiding schiet zijn doel voorbij, zonder voldoende investering in het levenslange leren van volwassenen;
   
 • bestrijding van armoede en uitsluiting blijft dode letter, zonder concrete doelstellingen inzake de bestrijding van de inkomensarmoede en de inkomensongelijkheid.


Aan de Belgische overheden vragen we op Europees vlak het voortouw te nemen voor een ander ontwikkelingsmodel en niet onze verantwoordelijkheid t.a.v. de rest van de wereld te ontlopen.

 

Ter herinnering

De Europese Unie legde in 2010 een nieuwe middellangetermijnstrategie vast: Europa 2020. Elke lidstaat moet jaarlijks een nationaal hervormingsprogramma inzenden, gericht op de realisatie van die doelstellingen. Dit moest voor de eerste keer gebeuren in het voorjaar van 2011. Bij die gelegenheid heeft het Belgisch platform Europa 2020 gezamenlijk een aantal signalen uitgestuurd naar de Belgische beleidsverantwoordelijken op de diverse niveaus. Dit via een gemeenschappelijke platformtekst onder de titel: “Europa moet ook sociaal en ecologisch". Die visietekst is nu geactualiseerd op basis van een evaluatie van de vorige hervormingsprogramma’s en van de uitvoering ervan.