Terug

PB Erkenning Palestijnse staat: hoeveel doden moeten er nog vallen?

Erkenning Palestijnse staat: hoeveel doden moeten er nog vallen?

Hoeveel vrouwen, mannen en kinderen moeten er nog sterven voordat de Belgische regering het moment geschikt acht om de Palestijnse staat te erkennen?

 

Het Parlement heeft de resolutie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt de Palestijnse staat te erkennen. We moeten echter vaststellen dat die erkenning pas zal plaatsvinden als er twee zondagen in een week vallen.

 

Door de erkenning aan drie onmogelijk te vervullen voorwaarden [1] te koppelen, is het duidelijk dat de regering dit nooit ernstig overwogen heeft.

 

Op die manier ontkent België de juridische realiteit van de Palestijnse staat. Een juridische realiteit waaraan de secretaris-generaal van de VN enkele weken geleden nog aan herinnerde door in te stemmen met de toetreding van de Palestijnse staat tot het Internationaal Strafhof.

 

Bovendien keurde België de zwakste van de resoluties goed die tot dusver door een EU-lidstaat aangenomen werden.

 

Het ABVV veroordeelt deze resolutie en wijst erop dat de erkenning van de Palestijnse staat een belangrijk middel is om de vrede een echte kans te geven.

 

Telkens de Palestijnse staat erkend wordt, versterkt dit het statuut van Palestina en bevordert dit een onderhandelde oplossing van twee staten die vreedzaam naast elkaar leven.

 

Hoeveel doden moeten er nog vallen voordat ons land het moment geschikt acht om de Palestijnse Staat te erkennen?

 

                                                                                                                                     
[1] De erkenning moet plaatsvinden op het ogenblik dat het ‘meest geschikt’ wordt geacht, op basis van de volgende voorwaarden:
a) de positieve impact van deze erkenning zodat een alomvattend politiek onderhandelingsproces tussen Israël en Palestina opnieuw opgestart of ondersteund wordt;
b) de evolutie van het overleg tussen de lidstaten van de Europese Unie en van de inspanningen van
de EU om het vredesproces te ondersteunen, met het oog op een definitieve en alomvattende oplossing die de legitieme verwachtingen van vrede, veiligheid en welvaart van de Palestijnse en de Israëlische bevolking respecteert;
c) het bestaan van een volwaardige Palestijnse regering met gezag over het hele Palestijnse grondgebied.