Terug

PB Equal Pay Day 2010

Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon v/m: ‘t Is behelpen zolang je vrouw 23% te weinig verdient

zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, en ABVV organiseren op vrijdag 26 maart de zesde editie van Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon v/m. Equal Pay Day is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om – op jaarbasis – evenveel te verdienen als wat mannen verdienen in één jaar tijd.

Ondanks een kleine positieve evolutie is de loonkloof dit jaar nog lang niet gedicht: ze ging van 23,58% naar 23,46%. Daarom zullen honderden vrijwilligers en militanten op diverse openbare plaatsen en in bedrijven actie voeren op 26 maart. Niet omdat één dag per jaar zou volstaan om de kloof te dichten, maar om Equal Pay Day elk jaar opnieuw een beetje te kunnen doen opschuiven. Daarvoor is actie nodig in de sectoren, in de bedrijven en thuis. Beleidsondersteunende maatregelen zijn hierbij onontbeerlijk.

Is de economische crisis een grote spelbreker? Integendeel, voor ons moet ze dé gelegenheid zijn om te investeren in gelijkheid v/m. Niet door de mannenlonen te doen dalen maar door de samenleving en het werkgelegenheidsbeleid meer genderbewust te reorganiseren.

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen anders en later getroffen worden door de crisis.
Eerst werden vooral de typisch mannelijke sectoren getroffen (industrie en bouw) maar ondertussen stijgt de werkloosheid bij vrouwen even sterk. De besparingen in de overheidssectoren treffen immers vooral vrouwen doordat zij vooral in precaire statuten werken en door hun grotere afhankelijkheid van mobiliteit en opvangstructuren. Genderanalyses tonen ook aan dat de werkgelegenheid van mannen zich meestal sneller herstelt dan die van vrouwen. En vrouwen hebben een hoger armoederisico (vnl. oudere vrouwen en eenoudergezinnen).

De campagne richt zich dit jaar ook expliciet naar mannen. Ze zijn immers mee verantwoordelijk voor het verkleinen van de loonkloof én iedereen heeft er baat bij als de loonkloof vermindert.

Onze aanbevelingen voor 2010:

  • meer aandacht voor gender in het onderwijs
  • betere uitbouw van collectieve zorgvoorzieningen (in het bijzonder kinderopvang)
  • opwaardering van de zgn. vrouwenberoepen en -sectoren
  • rechten van deeltijdse werknemers verbeteren en misbruiken tegengaan
  • lonen transparanter maken via een wet
  • dringend een genderimpact-analyse van de crisis maken
  • ook Europa moeten werken aan het verkleinen van de loonkloof.

Tijdens de persconferentie hebben de eerste Equal Pay Day ambassadeurs, minister Pascal Smet, gedelegeerd bestuurder van de VDAB Fons Leroy en TV -programmamaker Tom Waes toegelicht waarom zij EPD- Ambassadeurs worden.

Het campagne materiaal (de vier affiche en flyers, het Equal Pay Pact en de “ambassadeur" button, “Een kleine gids voor grotere loongelijkheid" de toolkit om de loonkloof te bestrijden in bedrijven en organisaties, de brochure “5 jaar EPD"…) en het persdossier vindt u op website: www.equalpayday.be.
Daar vindt u ook de webspot die van 22 tot 26 maart op VRT Eén en Canvas wordt uitgezonden.