Terug

Enquête: leed jij inkomensverlies door de coronacrisis?

Enquête: leed jij inkomensverlies door de coronacrisis?

De Nationale Bank van België bevraagt de Belgische gezinnen over inkomensverlies tijdens de coronacrisis. Vul hier de enquête in, het neemt slechts vijf minuutjes in beslag.

Tijdens de coronacrisis lag de focus in de media en bij beleidsmakers in hoofdzaak op de impact op bedrijven. Op expliciete vraag van het ABVV lanceert de Nationale Bank nu een bevraging van de Belgische gezinnen over de impact van Covid-19 op de gezinsinkomsten.

Een chatbot loodst je doorheen de enquête. Twee vragen staan hierin centraal:

  • Lijdt je gezin inkomensverlies als gevolg van de crisis en hoeveel bedraagt dit verlies?
  • Beschikt je gezin over een spaarbuffer om de noodzakelijke uitgaven (huur, aankopen ...) te dekken en in het levensonderhoud te voorzien?

De enquête mikt op de kwetsbare groepen – voornamelijk tijdelijk werklozen en zelfstandigen – maar iedereen kan en mag antwoorden. De gegevens zijn 100 procent anoniem en worden enkel gebruikt in het kader van deze vragenlijst.

Vul de enquête in.