Terug

PB Eerste reactie van het ABVV op het relanceplan

Eerste reactie van het ABVV op het relanceplan

Het federaal bureau van het ABVV nam kennis van het relance- en concurrentieplan van de regering.

 

Het ABVV is tevreden over het feit dat de reële koopkracht van de lage en de middenlonen zal verhogen dankzij de btw-verlaging op elektriciteit, een eis die het ABVV als sinds 2008 stelt, want een effectieve ondersteuning van de koopkracht is essentieel voor een echte relance van onze economie. Tegelijkertijd blijven de werknemers wel een prijzencontrole en een echt, slim energiebeleid op lange termijn eisen. Immers, de goedkoopste energie is die welke we niet verbruiken.

 

Het ABVV is bovendien tevreden omdat er niets werd veranderd aan de wet van 96, waardoor de vakbondsvrijheid om loonsverhogingen te eisen in sectoren en bedrijven die het goed doen, op termijn gevrijwaard blijft.

 

Daarentegen stelt het ABVV echter vast dat de regering opnieuw relance verwart met bijdrageverminderingen voor de ondernemingen zonder concrete doelstellingen wat betreft het creëren van banen en investeringen aan werkgeverszijde.

 

Zoals uit het verleden blijkt (meer ontslagen, stijgende werkloosheid), brengen opeenvolgende bijdrageverlagingen geen soelaas voor het chronische gebrek aan concurrentiekracht waaraan ons land lijdt. Het eerstvolgende rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zal overigens meer dan waarschijnlijk aantonen dat de loonkloof te verwaarlozen is als men rekening houdt - zoals het zou moeten - met de 11 miljard subsidies die de werkgevers ontvangen.

 

Het ABVV herhaalt nogmaals dat de kosten (energie- en loonkosten) voor 1/3de een rol spelen in onze competitiviteit en dat 2/3de wordt verklaard door de structuur van de Belgische uitvoer (omdat we teveel gefocust zijn op halffabricaten met weinig toegevoegde waarde) en de ongunstige oriëntatie van de uitvoer (omdat we ons te weinig richten op de groeimarkten zoals Brazilië).

 

Het zijn dan ook belangrijke investeringen in O&O, innovatie en vorming/opleiding die een duurzame oplossing kunnen brengen. Een oplossing die bovendien kwaliteitsvolle banen kan opleveren en zo een dam tegen armoede kan opwerpen. De middelen hiervoor zijn te vinden door een rechtvaardigere fiscaliteit waarbij er meer gevraagd wordt van de inkomsten uit kapitaal daar waar de inkomens uit arbeid nu in verhouding zwaarder worden belast.

 

Het ABVV roept tenslotte ook de Gewesten, maar ook de werkgevers op, om op deze gebieden doeltreffend bij te dragen tot een oplossing voor de concurrentieproblematiek van de ondernemingen.