Terug

Een gat in de begroting van 4,2 miljard.Blind bezuinigen is geen oplossing.

Een gat in de begroting van 4,2 miljard.Blind bezuinigen is geen oplossing.

Het ABVV verneemt dat het gat in de federale begroting oploopt tot 4,2 miljard euro, indien gestreefd wordt naar een evenwicht in 2018. “Een echte verrassing is dit niet”, zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. “Dit begrotingstekort is volledig op het conto van deze regering te schrijven”.

 

De geschenken aan ondernemingen en meer bepaald aan multinationals verhogen wel de dividenden voor de aandeelhouders, maar hebben geen enkele uitwerking op onze economie. Bovendien druisen maatregelen zoals de indexsprong, de loonstop en de beperking van de overheidsuitgaven in tegen het economisch gezond verstand. Volgens de berekeningen van het ABVV verloor de sociale zekerheid hierdoor 3,1 miljard.

 

Sinds het begin van de crisis hamert het ABVV erop, net zoals talrijke economen dat nu doen, dat blinde bezuinigingen geen soelaas brengen in tijden van geringe groei. Hoe meer de overheid spaart, hoe meer de groei van de economische activiteit wordt afgeremd, zonder dat dit een verbetering van de openbare financiën garandeert. De tragere groei vertaalt zich immers in minder inkomsten en meer sociale uitgaven. “Lonen blokkeren en openbare uitgaven beperken, maken de situatie er alleen maar erger op. Het bewijs daarvan wordt nu geleverd”, aldus Rudy De Leeuw.

 

Als er nu dus 4,2 miljard euro moet worden gevonden, zal dat voor het ABVV niet in de zakken van de werknemers en uitkeringsgerechtigden zijn. Dat zou geen steek houden.

 

De OESO heeft het deze week nog verkondigd: de mondiale groei hapert en de monetaire beleidsmaatregelen brengen de activiteit in Europa er niet weer bovenop.
Net zoals het ABVV pleit de OESO voor een aanpassing van het stabiliteits- en groeipact van de EU teneinde een grotere budgettaire steun toe te staan. Kortom: openbare uitgaven in infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling en vorming moeten worden opgeschroefd en deze investeringen mogen niet onderhevig zijn aan doelstellingen van budgettaire stabiliteit.