Terug

Een ‘Europese pijler van sociale rechten’, een eerste stap naar een echt sociaal Europa?

Een ‘Europese pijler van sociale rechten’, een eerste stap naar een echt sociaal Europa?

Op 26 april heeft de Europese Commissie haar zeer lang verwachte ‘Europese pijler van sociale rechten’ voorgesteld.

Dit programma moet nog grondig worden geanalyseerd, maar biedt wel een unieke kans om eindelijk werk te maken van een sociaal Europa, een absolute voorwaarde om de burgers te verzoenen met het Europese project.

Het is hoog tijd om te erkennen dat die verzoening dringend is - denken we maar aan de Brexit, de opkomst van de nationalistische bewegingen en het anti-Europese discours dat een steeds verontrustender succes blijft oogsten.

Tegen deze achtergrond kan het ABVV alleen maar tevreden zijn met het feit dat de sociale dimensie op de Europese agenda staat. Des te meer omdat de voorstellen op het gebied van evenwicht tussen werk en privéleven, met name door een verbetering van het ouderschapsverlof, in het belang zijn van de werknemers, ook al verbeteren ze de ontslagbescherming van vrouwen niet bij hun terugkeer uit moederschapsverlof. Deze voorstellen moeten gezien worden als een eerste etappe in onze strijd voor een grotere gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Het ABVV juicht bepaalde voorstellen en denkpisten toe, maar blijft op zijn honger zitten met betrekking tot de uitvoering van deze Europese pijler van sociale rechten, omdat het vooral gaat om een soort kompas voor de lidstaten. Er zijn zeer weinig concrete acties voorzien. Terwijl die dringend nodig zijn.

Bovendien ontbreken nog een aantal door het ABVV verdedigde stappen die noodzakelijk zijn voor een ambitieus sociaal Europa. Zo is de strijd tegen de sociale dumping onvoldoende, zelfs onbestaande, terwijl het noodzakelijk is een einde te stellen aan een systeem dat de lonen, de banen en de veiligheid van de werknemers op de helling zet.

Een sociaal Europa kan niet worden opgebouwd in een ivoren toren. Een sociaal Europa moet, om zijn doelstellingen te behalen, zijn blind besparingsbeleid in vraag stellen. Een sociaal Europa moet samengaan met een doeltreffend en duurzaam herstelbeleid en met een verhoging van de koopkracht.

De Europese Commissie doet veel beloftes, maar het valt nog af te wachten hoe zij die zal waarmaken. Wij verwachten dat de sociale gesprekspartners betrokken worden bij de uitvoering van deze pijler van Europese sociale rechten, meer bepaald in het kader van het sociaal overleg.

Het is nu aan de Belgische regering om snel de positieve aanbevelingen uit te voeren en het Europese proces te beïnvloeden zodat dit snel inspeelt op de echte behoeften van werknemers en mensen aangewezen op een sociale uitkering.