Terug

PB Discriminatie in de uitzendsector: alweer

Discriminatie in de uitzendsector: alweer

Waar blijft de nultolerantie die de Vlaamse regering beloofde?

Discriminatie in de uitzendsector. Na de undercoverreportages, de klachten van jongerenorganisaties en vele andere signalen van het afgelopen jaar, zijn er opnieuw onthutsende cijfers, ditmaal via de mystery shoppers van de sector zelf: 29% van de kantoren discrimineert.

De bevoegde minister, Philippe Muyters (N-VA), blijft evenwel de lijn van zijn eerdere reacties aanhouden: “het gaat de goeie kant op… het valt wel mee..." Voor de goede verstaander: er zijn geen verdere acties noodzakelijk.

Het Vlaams ABVV betreurt de lakse houding van de minister. Het Vlaams regeerakkoord, dat de niet mis te verstane passage bevat “We maken werk van een non-tolerantie beleid op het vlak van discriminatie" riskeert dan ook dode letter te blijven.

Nochtans beschikt de minister, die uitdrukkelijk bevoegd is voor de controle en inspectie op de uitzendbedrijven, over voldoende aanknopingspunten en bevoegdheden om er iets aan te doen...