Terug

PB Discriminatie en uitsluiting zijn ontoelaatbaar!

Discriminatie en uitsluiting zijn ontoelaatbaar!

Het gemeenschappelijk vakbondsfront betreurt dat de werkgeversfederatie Federgon zich niet kon scharen achter een gemeenschappelijke verklaring over discriminatie en uitsluiting van uitzendkrachten.

 

De tekst die wij voorstelden luidt als volgt:

 

“De uitzendsector is de laatste tijd herhaaldelijk negatief in het nieuws gekomen wegens discriminatie van uitzendkrachten. Eerst was er de discriminatie van uitzendkrachten wegens hun allochtone afkomst, vastgesteld in het VRT programma Volt. Vervolgens werden kandidaat uitzendkrachten geweigerd op basis van hun beroepsverleden bij de firma DAF in de Antwerpse kempen.

Wij nemen uitdrukkelijk afstand van deze ontoelaatbare vormen van discriminatie. Discriminatie van uitzendkrachten is niet alleen wettelijk verboden, het is ook nefast voor de goede werking van de arbeidsmarkt. Het is essentieel om alle werknemers gelijke kansen te geven.

Daarom is het nodig om alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling van uitzendkrachten te bestrijden. De sociale partners van de sector engageren zich om dit samen te doen.  Daartoe zullen meer en betere instrumenten ontwikkeld worden om de uitzendkantoren te wapenen tegen de “klant is koning" logica, zoals die nu door een aantal klanten wordt opgelegd."

 

ACV -  ABVV - ACLVB