Terug

PB Dicht de loonkloof V/M: ook via een betere combinatie werk en privéleven

Dicht de loonkloof V/M: ook via een betere combinatie werk en privéleven

Op 20 maart heeft het ABVV zijn 8ste campagne voor loongelijkheid gelanceerd met een verrassingsactie te Brussel. Een reuzengrote weegschaal, opgesteld op het Poelaertplein, doet de kant van het werk te veel overhellen, ten nadele van het privégewicht: gezin, huishouden, vrije tijd, sociaal leven, …

 

De campagne 2012 belicht hoe moeilijk het is voor vrouwen privéleven en werk met elkaar te verzoenen. Het ABVV legt ook de nadruk op de gevolgen op het vlak van loon:  het is moeilijker een goed loon te krijgen wanneer je moet jongleren met de toenemende flexibiliteit op het werk en de huishoudelijke taken, om nog maar te zwijgen over vrije tijd en het sociale leven.

 

Op de campagneaffiche zie je een vrouw die met een aantal voorwerpen jongleert (een baby, een gereedschapskist, een pc, een boodschappenwagentje, een tram, sportschoenen, een strijkijzer), als symbool voor alle taken die vrouwen moeten uitvoeren en hierdoor dikwijls inboeten op hun loon.

 

De loonkloof V/M bedraagt 22%

De loonkloof V/M bedraagt nu 22%, tegen 23% vorig jaar (gemiddelde brutolonen in de privésector, met inbegrip van deeltijds werk). Deze vermindering is echter niet toe te schrijven aan een hoger loon voor vrouwen, maar wel aan het feit dat veel mannen hun baan of arbeidsuren verloren hebben door de crisis.

 

Enkele opmerkelijke gegevens:

 • 44,3 % van de vrouwen werkt deeltijds, tegen 9,3% van de mannen.
 • Vrouwen blijven het grootste deel van de huishoudelijke taken en de zorg voor kinderen of ouders op zich nemen. Vrouwen zijn gemiddeld 23 uren per week bezig zijn met huishoudelijk werk, mannen slechts 13 uren. 
 • 22% van de vrouwen met kinderen van jonger dan 15 jaar neemt tijdens de schoolvakanties onbetaald verlof om voor de kinderen te zorgen, tegen 13% van de mannen.
 • Er blijft een nijpend tekort aan kinderopvang zodat vrouwen er eerder voor kiezen thuis te blijven.
 • De verhouding huisvrouw – huisman is 23 tegen 1.
 • Werklozen zijn nu verplicht om een werkaanbieding te aanvaarden binnen een straal van 60km (tegenover 25 km voordien). Dit zal vooral op de vrouwen wegen. En dan hebben we het nog niet over de extra tijd en kilometers nodig om kinderen naar en van de opvang of school te brengen.


“Vrouwen doen meer, maar verdienen minder. Praat erover met je delegees"

De campagne voor gelijk loon V/M en de combinatie werk en privéleven gaat echter niet over 1 dag maar moet alle dagen gevoerd worden en past dan ook in de ABVV-campagne van de sociale verkiezingen (van 7 tot 20 mei 2012),
Onze delegees in de bedrijven kunnen hierbij helpen.

 

Het ABVV heeft verschillende voorstellen om werk en privéleven beter te combineren en dus ook de loonkloof te dichten.

 • Werkgevers moeten bij de arbeidsorganisatie rekening houden met de realiteit van vrouwen (bijv. geen vergaderingen op woensdagnamiddag), dat is ook voordelig voor mannen;
 • Een beter aanbod van collectieve diensten, die voor iedereen toegankelijk zijn (kinderopvang, zorgbehoevende ouderen, zieke kinderen);
 • Voltijdse arbeid opwaarderen en verplichte deeltijdse arbeid bestrijden;
 • De rechten van zwangere vrouwen verdedigen, zij zijn vaak het slachtoffer van discriminatie;
 • Emanciperende studiekeuzes voor meisjes bevorderen, de traditionele studierichtingen leiden in het algemeen tot slechter betaalde jobs;
 • Erop toezien dat alle vrouwen kunnen werken en zich tegelijk kunnen bijscholen;
 • Niet-gelijkgestelde periodes (bijv. ouderschapsverlof) moeten blijven meetellen voor de berekening van de loopbaan (en dus van het pensioen);
 • Het interprofessioneel minimumloon verhogen.

   

De links naar de campagne, de webspot, de facebookapplicatie, enz. vind je op onze themapagina Gelijkheid vrouw-man: www.abvv.be/gelijkheid-vrouw-man.