Terug

Definitie zware beroepen. Regering moet de nodige financiering vinden

Definitie zware beroepen. Regering moet de nodige financiering vinden

Deze namiddag kwamen de sociale partners bijeen binnen het Nationaal Pensioencomité. Ze hebben een tussentijds verslag van de besprekingen rond zware beroepen goedgekeurd. Het verslag wordt doorgegeven aan de regering. Het is nu haar verantwoordelijkheid om een budget vrij te maken.

Werkgevers en vakbonden zijn het erover eens dat in de eerste plaats voor een collectieve aanpak moet worden geopteerd. Er werden vier criteriacategorieën bepaald : fysiek zwaar werk door fysieke belasting en door de werkomgeving, belastende werkorganisatie, verhoogde risico’s en mentale of emotionele werkbelasting.

Dit tussentijds verslag is een belangrijk document. In de aanloop naar het tweede en verdere deel van de besprekingen vragen ACV, ABVV en ACLVB dat de regering voor een structurele, duurzame en solide financiering zorgt. Ze moet alle werknemers die een zwaar beroep uitoefenen de kans bieden op een compensatie in hun pensioenregeling. Daarom trouwens vragen ABVV, ACLVB en ACV dat de nieuwe hervorming in een overgangsperiode voorziet. Alle werknemers moeten een of andere vorm van compensatie kunnen genieten, ook voor de gewerkte jaren vóór de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd.

De sociale partners hebben een eerste stap gezet. ACLVB, ACV en ABVV verwachten nu van de minister van Pensioenen dat hij de nodige middelen vrijmaakt om dit dossier te kunnen afronden.