Terug

PB Deeltijdsen gered van uitsluiting

Deeltijdsen gered van uitsluiting

Dankzij onze mobilisatie zal een belangrijk deel van de 50.000 mensen met een inschakelingsuitkering niet langer uitgesloten worden vanaf 1 januari 2015.


Op de laatste Ministerraad van vandaag werd immers een maatregel goedgekeurd die het ABVV al maanden eist voor deeltijdse werknemers met een inkomensgarantie-uitkering (IGU).

Voor die werknemers wordt de teller om de duur van maximum drie jaar (tijdens dewelke men een inschakelingsuitkering kan genieten) te meten, gestopt door de periodes waarin de werknemer gedurende minstens 6 maanden onvrijwillig deeltijds werkt met een IGU (minstens 1/3e tijd). Zoals het ABVV vroeg, zullen de periodes van deeltijdwerk voortaan dus in rekening gebracht worden.

De goedkeuring van deze maatregel werd tegengehouden door de federale minister van Begroting, maar PS en sp.a hebben uiteindelijk in de schoot van de regering toch een akkoord uit de brand kunnen slepen.

Deze maatregel brengt dus een oplossing voor een groot aantal mensen. Maar dit is slechts een deel van de oplossing want nog steeds dreigen veel werkzoekenden vanaf 1 januari volgend jaar uitgesloten te worden.

Daarom blijft het ABVV ervoor ijveren opdat een hele reeks mensen die nog steeds met uitsluiting bedreigd worden, niet in de armoede en in een sociaal niemandsland zouden terechtkomen zoals verkiezingsprogramma’s van rechtse partijen voorschrijven.