Terug

Actu De prijzen swingen de pan uit

De prijzen swingen de pan uit

Vakbond ABVV | De prijzen swingen de pan uit

We hebben het allemaal aan de pomp, in de winkel of aan onze gas- en elektriciteitsfactuur gezien. De prijzen swingen opnieuw de pan uit: de inflatie bedroeg 3,4% in april.

 

De FOD Economie onderzocht de prijzenevolutie en spoorde de verantwoordelijken op. De belangrijkste schuldigen voor de prijsstijgingen zijn de prijzen van energie, brandstoffen en voedingswaren.

 

Inflatie

3,41% inflatie in april: dat betekent dat de prijzen des te sneller gestegen zijn sinds april 2010. Toch is dit maar een gemiddelde. Er zijn prijzen die stijgen en andere die dalen, vooral dan van de seizoensproducten. Bovendien hebben niet alle producten hetzelfde gewicht in de gezinskorf (de uitgaven die een gemiddeld gezin moet doen in de loop van een week).

 

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek boog zich over de inflatie van april en speurde de belangrijkste schuldigen voor de huidige prijzenopflakkering op. Wat blijkt? Net zoals de vorige maanden zijn ook deze maand de energieproducten bepalend voor de inflatie. De inflatie voor de energieproducten bedraagt momenteel 16%. Het is de achtste maand op rij dat dit cijfer zich ruim boven de 10% bevindt.

 

Van de toename van het prijspeil met 3,41% over de laatste 12 maanden, kan de helft (53%) toegeschreven worden aan de energieproducten, 12% aan voeding en 10% aan recreatie, cultuur en horeca. De resterende producten en diensten van de consumptiekorf zijn goed voor 25% van de inflatie.

 
Vakbond ABVV | Diagram aandeel subgroepen in inflatie


Zonder de onbewerkte voedingswaren en zonder de energie (men noemt dit de kerninflatie) zou de inflatie maar half zo hoog zijn, namelijk 1,80% in plaats van 3,41%.

 

Dure producten

Hieronder de lijst van de producten die sinds een jaar het sterkst in prijs gestegen of gedaald zijn. Voor bloem en huisbrandolie betaalden we de laatste 12 maand bijna een derde meer dan daarvoor. Sla werd dan weer de helft goedkoper.

 

Het is dus het moment om seizoensfruit en –groenten te kopen, maar je kunt ze beter rauw opeten omdat de hoge energieprijzen het prijsvoordeel tenietdoen.
 

Vakbond ABVV | Tabel prijswijzigingen laatste jaar