Terug

PB De N-VA wil ons land en zijn werknemers economisch doen wegzinken

De N-VA wil ons land en zijn werknemers economisch doen wegzinken

Het ABVV nam kennis van de verklaringen van de topman van N-VA in het Duitse weekblad Der Spiegel. Zijn pogingen tot vernedering verbazen niemand meer. Maar de vakbond vindt de verklaringen, uit de mond van één van de onderhandelaars die werken aan een regeringsvorming, leugenachtig en onverantwoord.

 

Leugenachtig, omdat België niet ziek is en er zelfs in slaagde de schade van de crisis te beperken. Als ons land kon overleven, is dat onder meer toe te schrijven aan ons sociaal zekerheidsmodel, aan de automatische loonindexering en aan het minimumloon.

 

De uitingen van de N-VA zijn ook onverantwoord ten opzichte van de arbeidsmarkt en meer bepaald ten opzichte van de sociale gesprekspartners die een interprofessioneel akkoord proberen te onderhandelen, in een context die steeds moeilijker wordt.
Dergelijke verklaringen kunnen er alleen maar op gericht zijn de economische en sociale situatie van ons land te verzwakken, wat financiële gevolgen zou hebben zowel voor het Noorden als het Zuiden van ons land en voor Brussel!

 

Voor het ABVV riskeren dergelijke onverantwoorde uitlatingen ernstige financiële schade te berokkenen aan België en aan alle werknemers en sociale uitkeringsgerechtigden.
In plaats van, tot vervelens toe uit te weiden over de transfers van Noord naar Zuid, zouden de werknemers graag de mening van NV-A horen over andere transfers (nl. de transfers ten voordele van grote fraudeurs) en over het geld dat de werknemers dagelijks in rook zien opgaan, door het uitblijven van een doeltreffende bestrijding van grote fiscale fraude …

 

Het KBLux-dossier dat de gemeenschap zo’n 400 miljoen zal kosten, is daar de beste illustratie van (de feiten van fraude werden daarbij duidelijk vastgesteld maar de bewijzen werden verzameld op een manier die als onontvankelijk werd verklaard). Het valt te vrezen dat de verschuldigde bedragen zullen moeten opgehoest worden door diegenen die noch de financiële fraudetechnieken, noch de achterpoortjes van de wet kennen.