Terug

Actu De klimaattop te Cancun: een nieuwe kans?

De Klimaattop te Cancun: een nieuwe kans?

Vakbond ABVV | De klimaattop te Cancun: een nieuwe kans?

Maandag 29 november is de VN-Klimaatconferentie in Cancun (Mexico) gestart. Gezien de ontgoocheling die de vorige top in Kopenhagen bracht, zijn de verwachtingen niet hoog gespannen. Niettemin zal het ABVV ter plaatse ijveren voor vooruitgang. 

 

Van de VN-Klimaatconferentie te Kopenhagen, die een jaar geleden plaatsvond, werd heel veel verwacht. Die conferentie is echter op een ontgoocheling uitgelopen. Ontgoocheling over de uiteenlopende standpunten, over de onmacht van de regeringen om een akkoord te sluiten dat een kader aanreikt en te voorzien in een regulering (na 2012 of post-Kyoto) van de CO2-emissies op wereldschaal.

 

De werknemers hebben echter nood aan een internationaal juridisch kader om de Just Transition, de overstap naar een koolstofarme maatschappij, te kunnen verwezenlijken. Op de Klimaattop te Kopenhagen werd de wil tot Just Transition in het ontwerpakkoord opgenomen (nog altijd in onderhandeling).

 

Een Just Transition betekent een duurzaam industriebeleid, coherent en gecoƶrdineerd, nieuwe, groene banen die ook kwaliteitvolle banen zijn (waardig werk dus), geschikte vormingsprogramma’s, aanzienlijke financiĆ«le investeringen. Dit impliceert ook dat Onderzoek & Ontwikkeling aangemoedigd worden en dat werknemers en sociaal uitkeringsgerechtigden kunnen rekenen op een hoge sociale bescherming. Kortom, een Just Transition waarbij werknemers geen slachtoffer worden van de klimaatwijzigingen. Op een voorbereidende VN-vergadering (met het oog op de volgende onderhandelingen), kreeg de Just Transition de eenparige steun van de plenaire vergadering.

 

Het lijkt er nu al op dat er in Cancun geen globaal juridisch bindend akkoord zal worden gesloten. In het beste geval kan er vooruitgang worden geboekt rond bepaalde elementen, in het slechtste geval, wordt het een status-quo. Het ABVV neemt deel aan de volgende onderhandelingen en zal er op toezien dat het luik Just Transition in het ontwerpakkoord behouden blijft. 

 

Meer weten?