Terug

PB De financiering van de pensioenen

De financiering van de pensioenen

Ter gelegenheid van het verschijnen van het rapport van de Vergrijzingcommissie, organiseerde het ABVV deze namiddag, in aanwezigheid van lokale politici, een groot debat over pensioenen en brugpensioenen.

 

Moeten we langer werken omdat we langer leven? Zal het wettelijk pensioen volstaan? Wie gaat de pensioenen van onze jongeren betalen? Zijn de pensioenen van de ambtenaren te hoog? Willen de werkgevers wel écht werknemers ouder dan 45 wel aan het werk houden?

 

Voor het ABVV bestaat het enige antwoord erin kwaliteitsvolle jobs te creëren via een echt relanceplan. Jobs die toelaten via sociale bijdragen de kosten van ons pensioensysteem te blijven dragen. Dat wil ook zeggen dat er een echt innovatief beleid en een heroriëntering van de overheidsteun moet komen. Dit moet dienen om de tewerkstelling en de toekomstgerichte sectoren veilig te stellen. Daarenboven moet dit de financiering van de pensioenen en de gezondheidszorgen waarborgen door een rechtvaardigere en progressievere fiscaliteit.

 

Als we de uitdaging van de vergrijzing willen aangaan, moeten we een intergenerationeel model overwegen – en de economische context laat dit toe – door kansen en een toekomstperspectief te bieden aan onze jongeren, maar tegelijk ook de 45-plussers aan het werk te houden. Solidariteit tussen de generaties waarborgt de toekomst van iedereen.

 

De oudere werknemers worden niet minder afgedankt. In de laatste 16 maanden werden maar liefst 43.651 vijftigplussers werkloos. Bovendien kwamen ze hierdoor in een slechter sociaal statuut terecht. De toeslag voor oudere werklozen tussen 50 en 54 jaar werd afgeschaft en de toegang tot het brugpensioen sterk bemoeilijkt. Volgens de RVA is bijna 2/3de van deze 50-plussers een jaar later nog steeds werkloos. Amper 6% van de nieuwe indiensttredingen betreft 50-plussers en slecht 2% 55-plussers.

 

Wat betreft de hertewerkstellingskansen van 50-plussers is België hekkensluiter van Europa. Snoeien in de uitkeringen zal de 50-plussers niet terug aan het werk helpen. Als de regering maatregelen wil nemen om het ontslag van oudere werknemers te vermijden, moet ze vooral de werkgevers responsabiliseren. Ze mogen hun werknemers van 50-plus niet langer naar de werkloosheid zenden op kosten van de gemeenschap.
De allereerste prioriteit is ontslag te vermijden. We moeten alles in het werk stellen zodat ondernemingen nu eindelijk eens ‘oudere’ werknemers aanwerven.