Terug

Coronamaatregelen volledig werklozen verlengd

Coronamaatregelen voor volledig werklozen verlengd

Tot 31 december daalt je uitkering als volledig werkloze niet. De coronaperiode telt niet mee bij de berekening van de duurtijd van je inschakelingsuitkering.

De regering heeft twee maatregelen die eind september afliepen, verlengd tot en met 31 december. De uitkeringen voor volledige werkloosheid dalen niet verder en de duurtijd van inschakelingsuitkeringen wordt gegarandeerd.

De regering beslist eerstdaags of deze maatregelen nog verder verlengd worden na 31 december 2020. Het zou gaan om een verlenging tot 31 maart 2021. We houden je op de hoogte.

Bevriezing daling uitkeringen

Het bedrag van je uitkering als volledig werkloze daalt normaalgezien na verloop van tijd. Dat heet ‘degressiviteit’. Die daling in de tijd is bevroren van 1 april tot en met 31 december 2020.

Het bedrag waarop je recht had op 1 april, blijft dus behouden tot en met 31 december 2020. Je uitkering daalt niet.

De degressiviteit van je uitkering schuift als het ware 9 maanden op. De uitkeringsfase waarin je je bevond op 1 april 2020 en de daarop volgende fasen, worden met 9 maanden verlengd. Deze verlenging zal gebeuren na 31 december 2020.

Vraag je een werkloosheidsuitkering aan tussen 1 april 2020 en 31 december 2020, dan ontvang je het meest voordelige bedrag. Afhankelijk van jouw situatie heb je dan recht op:

  • Het bedrag waarop je op 1 april recht zou hebben wanneer het bedrag op de datum van je aanvraag lager uitvalt;
  • Het bedrag waarop je recht hebt op de datum van je aanvraag, wanneer je op 1 april recht zou hebben gehad op een lager bedrag.

Berekening duurtijd inschakelingsuitkering

Met de periode van 1 april tot en met 31 december 2020 wordt geen rekening gehouden bij de berekening van de duurtijd van inschakelingsuitkeringen.

Het basisrecht op inschakelingsuitkeringen van 36 maanden is met 9 maanden verlengd. De verlenging gebeurt in dagen; het gaat dus om 275 dagen.

Deze verlenging geldt ook indien je een verlenging van je recht kreeg omwille van vrijstelling of omdat je deeltijds werkt (inkomensgarantie-uitkering - IGU).