Terug

Corona tijdelijk werkloos

Tijdelijk werkloos door corona: wat moet je doen?

Je wordt tijdelijke werkloos gesteld omwille van de coronacrisis. Wat moet je doen? Je aanvraag indienen op www.tijdelijkwerkloos.be en het ABVV brengt alles in orde. Ook als je nog geen ABVV-lid bent.

Bedrijven kunnen in deze crisistijd beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Meer uitleg vind je in onze vragen en antwoorden, met name in vraag 2 t.e.m. 6.  

Versneld en vereenvoudigd, niet automatisch

De aanvraagprocedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is vereenvoudigd en versneld, maar verloopt niet automatisch. Je werkgever moet nog altijd aangifte doen. Jij moet een aanvraag indienen bij je vakbond ABVV. 

Regel nu eenvoudig je aanvraag en uitkering online op www.tijdelijkwerkloos.be  

Het opstarten van je dossier duurt 5 minuutjes en wij doen de rest. Het ABVV staat garant voor een snelle en correcte uitbetaling van jouw uitkering. Het enige wat je moet doen is naar onze speciale website www.tijdelijkwerkloos.be surfen en je aanvraag starten door de vragenlijst in te vullen. Ben je nog geen ABVV-lid dan brengen we dit ineens in orde.

Let op!

  • Je hoeft geen nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid in te dienen wanneer je de afgelopen 3 jaren al uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen hebt, op voorwaarde dat je nog steeds bij dezelfde werkgever werkt, in dezelfde tewerkstellingsbreuk (bijv. nog steeds voltijds), én dat je adres en rekeningnummer niet wijzigde. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan hoef je niks te doen.
    Je twijfelt? Vul alsnog een aanvraag in.
  • Als je dossier in orde is, kunnen wij betalen. Dat gebeurt steeds aan het begin van elke maand. 
  • Je hoeft niet elke maand een nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid in te dienen bij het ABVV. Concreet: heb je voor maart of april al een uitkeringsaanvraag gedaan en ben je in mei verder/opnieuw tijdelijk werkloos, dan moet je voor mei geen nieuwe aanvraag indienen. Alleen wanneer van werkgever verandert, of overstapt naar een andere tewerkstellingsbreuk (bijv. van voltijds naar deeltijds), of wanneer je adres of je rekeningnummer wijzigt, moet je een nieuwe aanvraag indienen via www.tijdelijkwerkloos.be.
  • Het is heel belangrijk dat je werkgever doorgeeft welke dagen je tijdelijk werkloos bent. Enkel wanneer die gegevens in je dossier aangevuld zijn, kan je uitkering berekend worden. Van zodra je werkgever weet om welke dagen het gaat, moet hij dit doorgeven in wat de ‘aangifte sociaal risico’ heet. Hij hoeft helemaal niet te wachten tot het einde van de maand om dat te doen want dit kan het uitbetalen doen opstroppen. Spreek hem hierover aan, of licht je delegee in.

Je kan nu dus alles afhandelen zonder langs te komen in een ABVV-kantoor, die zijn immers gesloten. Maar onze dienstverlening draait volop! Hier vind je een overzicht van onze dienstverlening en contactgevevens

Welke uitkering?

Niemand zal zomaar een voorschot of een bedrag van 1450 euro krijgen, wij streven naar een correcte uitbetaling in het begin van elke maand. Onmiddellijk het juiste bedrag. 

Van 1 februari tot 30 juni 2020 is de uitkering voor tijdelijke werkloosheid uitzonderlijk gelijk aan 70% van je (eventueel begrensd) loon en dit ongeacht je gezinstoestand.

Het maximumloon waarop dit bedrag wordt berekend is 2.754,76 euro bruto. Verdien je meer, dan zal je uitkering toch berekend worden op dit begrensd loon.

De minimumuitkering is 55,59 euro/dag vanaf 1 maart wat neerkomt op 1445,34 euro bruto per maand.

Op een uitkering tijdelijke werkloosheid wordt normaal 26,75% voorheffing ingehouden. Voor de uitkeringen op basis van de maand mei en daaropvolgend (betaling juni) zal dit verlaagd worden naar 15 procent. Deze verlaging duurt tot 31 december 2020. Dit zorgt ervoor dat je netto iets meer overhoudt.  

Bovenop je uitkering krijg je 5,63 euro extra. Dit per dag dat je tijdelijk werkloos bent. Het ABVV betaalt dit bedrag samen met je uitkering.

Sommige sectoren kunnen hogere aanvullingen voorzien. Slechts 1 op de 10 werkgevers doet dit, maar het kan interessant zijn dit te checken bij je delegee.

Let op! Staar je niet blind op het nettobedrag dat je nu ontvangt. De eindafrekening volgt pas volgend jaar, in 2021, met de belastingen die worden berekend op al je inkomsten van 2020.Ter info

DIt gaat om een uitzonderlijke vereenvoudigde procedure. De toelaatbaarheid voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen is tijdelijk afgeschaft. Het gebruik van de 'normale' controlekaart C3-2 voor de werknemer dus ook. Er is geen controle op het genieten van andere inkomsten of activiteiten (inzonderheid bijberoep). Voor vreemde werknemers moeten er geen specifieke documenten (voorbeeld kopie identiteitskaart,…) ingediend worden. Deze afwijkingen op de reglementaire bepalingen zullen gelden tot en met juni 2020.