Terug

COP22: nieuwe klimaatafspraken in Marrakesh

COP22: nieuwe klimaatafspraken in Marrakesh

VakbondABVV | logo COP22

In Marrakesh is de 22ste klimaatconferentie op gang geschoten. Van 7 tot 18 november buigen landen zich in deze Marokkaanse stad over de te behalen klimaatdoelstellingen, die men vorig jaar afsprak. Het is dan ook de eerste internationale klimaattop sinds er vorig jaar in Parijs een globaal akkoord werd gesloten.

De inzet? Via het Akkoord van Parijs tracht men de gemiddelde stijging van de temperatuur ten opzichte van het pre-industriële tijdperk tot minder dan 2 graden Celsius te beperken. De meeste landen dienden al plannen om aan te geven hoe ze dat doel willen bereiken.

Van Parijs naar Marrakesh

Meer dan 30.000 mensen nemen deel aan deze klimaatgesprekken. Staatshoofden en regeringsleiders maken hun opwachting. Ook vakbonden, middenveldorganisaties en ngo’s zijn van de partij.

Deze klimaatonderhandelingen zullen heel wat minder spectaculair zijn dan die van Parijs. Deze onderhandelingen gaan eerder over de details van het akkoord. Landen engageren zich om afspraken na te komen en termijnplannen uit te werken. Het lijken details, maar ze toch zijn ze cruciaal.

Van Marrakesh naar de toekomst?

Er moet een tandje bijgestoken worden. De wereldwijde CO2- uitstoot stijgt nog steeds te snel. Er zullen zonder meer belangrijke knopen doorgehakt moeten worden.

Het is meer dan ooit tijd om actie te ondernemen. Wereldwijd neemt het aantal natuurrampen toe. In 2014 heeft de tyfoon Hagupit in de Filippijnen 800.000 mensen beroofd van hun inkomstenbronnen. In 2012 heeft de orkaan Sandy in de Verenigde Staten 150.000 mensen ertoe genoopt te migreren, en zo’n 11.000 mensen verloren hun job. Eens te meer zijn het de werknemers en de kansarmen die de eerste slachtoffers zijn.
 

"Ieder van ons heeft recht op schone lucht, proper water en een fijne en duurzame job"


De vakbondswereld mobiliseerde zich vorig jaar rond één slogan: No jobs on a dead planet! Ook dit jaar laten we van ons horen. Zo heeft het Europees Vakverbond 5 prioriteiten de wereld in gestuurd waar rekeningen mee gehouden moet worden:

  1. Realiseer het Akkoord van Parijs
  2. Wees transparant tijdens de klimaatonderhandelingen
  3. Stem individuele en collectieve ambities op elkaar af
  4. Voer concrete acties uit voor een rechtvaardige en sociale transitie
  5. Erken het statuut van klimaatvluchtelingen

We stellen alles in werk voor een sociaal en rechtvaardig klimaatbeleid dat rekening houdt met de bekommernissen en eisen van onze werknemers.

Doe mee

  • Op zondag 13 november organiseert de Klimaatcoalitie een ludieke actie aan de Kunstberg in Brussel. Meer info.
  • Zin om zelf actie te ondernemen op de werkvloer of in je vrije tijd? Dat kan, via www.klimaatkameraad.be

Lees meer