Terug

COP22 - actie voor het klimaat

COP22 - actie voor het klimaat

De internationale klimaatconferenties volgen elkaar in allerijl op. Een jaar geleden kwamen tijdens de COP21 honderdduizenden mensen wereldwijd op straat voor een rechtvaardig en ambitieus klimaatbeleid. Toen werd het Akkoord van Parijs gesloten. Nu lopen de onderhandelingen verder en komen de Verenigde Naties opnieuw bijeen op een 22ste klimaattop, om de engagementen van Parijs te concretiseren.

De COP22 (ook wel ‘COP van het Zuiden’ genoemd) zal van 7 tot 18 november 2016 plaatsvinden in Marrakech (Marokko). Kort voor de opening van de top, op 4 november, zal het Akkoord van Parijs in werking treden.

Oproep tot mobilisatie

Ondanks die positieve ontwikkelingen, herinnerden de opeenvolgende temperatuurrecords in 2014, 2015 en 2016 ons eraan dat het meer dan ooit cruciaal is om ons te verenigen in de klimaatstrijd.

Laten we de krachten bundelen voor sterkere Belgische klimaatactie die in lijn ligt met de 1,5°C van Parijs. Daarvoor moet ons land dringend en massaal investeren in hernieuwbare energie. Laten we ook de krachten bundelen voor meer politieke coherentie en een stopzetting van het contraproductieve beleid dat onze afhankelijkheid van fossiele en nucleaire energie verlengt, door bijvoorbeeld de bouw van grote commerciële centra, de uitbreiding van weg- en luchtvaartinfrastructuur, de verlenging van de kerncentrales ... te steunen.

Laten we ten slotte de krachten bundelen voor een sociaal rechtvaardige transitie, die ook solidair is met landen in het Zuiden. We hebben een doeltreffend industrieel beleid nodig dat groene jobs creëert en we moeten de engagementen rond klimaatfinanciering naleven. Zo kunnen de meest kwetsbare landen en gemeenschappen zich aanpassen aan de groeiende impact van de klimaatverandering.

Concreet

Op zondag 13 november om 15u organiseert de Klimaatcoalitie een grote ludieke actie aan de Kunstberg te Brussel, die onze beleidsmakers herinnert aan hun politieke beloftes. Het Zuiden zal die dag centraal staan tijdens concerten en toespraken, met de slogan “1 point 5 to stay alive”.