Terug

Actu Congres Vlaams ABVV

Vlaams ABVV zet krachtlijnen voor de toekomst uit

Een sterke vakbond is broodnodig - slogan congres Vlaams ABVV 2010

Op 7 en 8 mei 2010 organiseerde het Vlaams ABVV zijn vierjaarlijks statutair congres onder het motto “Een sterke vakbond is broodnodig”. Op dit congres werden de prioriteiten vastgelegd voor de periode 2010-2014.

 

De leidinggevende instanties van het Vlaams ABVV overlegden en discussiërden met de vakbondsafgevaardigden en militanten uit de verschillende beroepscentrales en kwamen tot gezamenlijk gedragen en democratisch opgebouwde standpunten en actiepunten. Ze vertrokken daarbij vanuit de syndicale invalshoek (werk en inkomen) en vanuit de instrumenten om tegenmacht uit te oefenen (de overheid en de vakbeweging zelf).

 

De brandend actuele congresthema’s werden bediscussieerd in vier werkgroepen:

 

  • Aan het werk en toch arm 
  • Werkbaar werk
  • Een sterke overheid 
  • Een sterk ABVV in Vlaanderen
 
 
Toespraak Caroline Copers congres Vlaams ABVV 2010
 

Caroline Copers, die herverkozen werd als Algemeen Secretaris van het Vlaams ABVV verwees in haar slottoespraak naar de standpunten en actiepunten van het Vlaams ABVV voor de komende vier jaar. Enkele van de meest opmerkelijke beslissingen:

Het Vlaams ABVV stimuleert de samenwerking met armenorganisaties en zal hen uitnodigen om samen te werken om armoede, uitsluiting en ongelijkheid te voorkomen. Het kan opmerkelijk lijken dat een vakbond ook dit thema aanpakt maar het aantal “working poor” mag niet onderschat worden!

Uit het recente ledenonderzoek blijkt dat één op vier ABVV-leden regelmatig moeilijkheden heeft om rond te komen.Het Vlaams ABVV zal zijn leden in de toekomst nog beter informeren over de gevolgen van bepaalde loopbaankeuzes op latere pensioenrechten en -uitkeringen.

Extra verlofdagen en aangepast werk voor oudere werknemers moeten bespreekbaar gesteld worden. In de hele vergrijzingsdiscussie wordt dit aspect maar al te vaak vergeten: veel oudere werknemers zouden graag aan het werk blijven maar kunnen dit fysisch of psychisch niet meer aan. Een statuut “werknemer in nood” zou tegemoet kunnen komen aan mensen met werkbaarheidsproblemen. Ook leeftijdsbewust personeelsbeleid is hiervoor een hefboom.

Het Vlaams ABVV wil ook dat de overheid zoveel mogelijk zelf haar taken uitvoert. PPS (publiek private samenwerking) en uitbesteding mogen niet gebruikt worden om de openbare diensten te vermarkten.

Het Congres wil ook dat de Vlaamse overheid haar subsidiepolitiek richting bedrijven bijstuurt.

Het efficiëntiedebat mag in geen geval herleid worden tot een besparingsoperatie. We vragen dat de regering haar besparingsoperatie, ondermeer bij VRT en VDAB, bijstuurt zodat ze niet ten koste gaat van de dienstverlening en tewerkstelling.

Het Congres stemde een stevig programma om het als vakbond in Vlaanderen nóg beter te doen. Maar de verwachtingen zijn hoog gespannen, vooral op vlak van arbeidsmarktgerichte dienstverlening zoals loopbaanbegeleiding.

Er werden ook drie actualiteitsmoties gestemd, een over de VRT, een over Palestina en een over Griekenland.

 

De actiepunten, verslagen, toespraken, video's en sfeerbeelden vind je op de
vernieuwde website van het Vlaams ABVV: www.vlaamsabvv.be