Terug

Actu Congres 2010

Solidariteit tegen ongelijkheid

Rudy De Leeuw en Anne Demelenne

Het Federaal Congres is het hoogste beslissingsorgaan van het ABVV, zeg maar de algemene vergadering. Dit Federaal Congres komt om de vier jaar bijeen, kijkt terug op de voorbije periode en zet meteen ook de politieke en syndicale beleidslijnen uit voor de toekomst. Het Congres debatteert ook over de globale strijd- en actiepunten.

Gezien de economische en politieke sitautie is het motto "Solidariteit tegen ongelijkheid".

Meer informatie over de opdracht en samenstelling van het Federaal Congres vind je hier.