Terug

PB Compromis sociale gesprekspartners stap in de goede richting

Compromis sociale gesprekspartners stap in de goede richting

Het is dankzij de mobilisatie en de acties van onze militanten en leden, dat het ABVV tevreden kan zijn met deze stap in de goede richting.

De sociale gesprekspartners binnen de Groep van 10, hebben immers een compromis bereikt op het voorstel van minister van Werk aangaande de ‘losse eindjes’ van de eerste fase in de harmonisering Arbeiders/Bedienden en een aantal KB’s.

Het ABVV kan zijn goedkeuring geven aan dit voorstel omdat het op belangrijke punten tegemoet komt aan de verwachtingen van de werknemers. Meer bepaald in het eindeloopbaandebat hebben de minister van Werk en de werkgeversorganisaties blijk gegeven van inzicht.

De Groep van 10 heeft met dit compromis bewezen dat het sociaal overleg broodnodig is. Het ABVV verwacht dan ook dat het sociaal overleg en de sociale gesprekspartners in de toekomst ook de plaats krijgen die ze verdienen.

Wij hopen dat de regering op een even constructieve wijze de resterende eisen van de vakbonden onder ogen wil zien en spreekt nogmaals de wil uit dat de drastische besparingsmaatregelen van het regeerakkoord opnieuw op tafel kunnen worden gelegd.


Compromisvoorstel
 

Brugpensioen/SWT
 

 • Sluiten en neerleggen cao's 60 jaar: 30 juni 2015

 

 • Zware beroepen, nachtarbeid, bouw, lange loopbaan 58 jaar/40 jaar:
  • Kader-cao 2015-2016: 58 jaar, sectoren kunnen al dan niet toetreden.
  • Huidige rechtsbasis blijft gelden (bouw en nachtarbeid vereisen ook sectorale cao).
  • Kan om de twee jaar worden verlengd of aangepast via nieuwe kader-cao.
  • Indien geen kader-cao of sector treedt niet toe, valt men terug op regeling bepaald door regering (60 jaar).
 • Herstructureringen/moeilijkheden:
  • Kader-cao 2015-2016: 55 jaar, bedrijven kunnen al dan niet toetreden.
  • Kan om de twee jaar worden verlengd of aangepast via nieuwe kader-cao (tijdspad, verhoging leeftijd).
  • Indien geen kader-cao of bedrijf treedt niet toe, valt men terug op regeling (verhoging leeftijd) bepaald door regering.

Landingsbanen

 • Zware beroepen, nachtarbeid, bouw:
  • Kader-cao 2015-2016: 55 jaar, sectoren kunnen al dan niet toetreden.
  • Kan om de twee jaar worden verlengd of aangepast via nieuwe kader-cao (tijdspad, verhoging leeftijd).
  • Indien geen kader-cao of sector treedt niet toe, valt men terug op regeling (verhoging leeftijd) bepaald door regering.
    
 • Herstructureringen/moeilijkheden:
  • Kader-cao 2015-2016: 55 jaar, bedrijven kunnen al dan niet toetreden.
  • Kan om de twee jaar worden verlengd of aangepast via nieuwe kader-cao (tijdspad, verhoging leeftijd).
  • Indien geen kader-cao of bedrijf treedt niet toe, valt men terug op regeling (verhoging leeftijd) bepaald door regering.