Terug

PB Carrefour

Carrefour: 1.672 werknemers geslachtofferd op het altaar van incompetentie en winstbejag

De wereld van de arbeid is opnieuw in rouw. Het ABVV betuigt zijn solidariteit en medeleven met alle werknemers en werkneemsters die van dichtbij of van ver getroffen worden door dit nieuwe sociale bloedbad. Na Inbev en Opel is dit de zoveelste illustratie van dezelfde ontsporingen: gebrek aan een commercieel beleid die naam waardig en/of een financiële logica die enkel en alleen op winstbejag berust.

Zo is de beslissing van Carrefour om de werknemers die "mogen" blijven - in een minder voordelig paritair comité, met minder gunstige lonen onder te brengen - onfatsoenlijk en ongehoord. Vooral als men weet dat de nieuwe wetgeving op de bonussen van bepaalde topmanagers pas vanaf 2013 van toepassing zal zijn.

België is voor de Carrefourgroep blijkbaar interessant als het erom gaat fiscale engineeringstechnieken te kunnen toepassen, maar veel minder als het om jobs gaat. Via zijn coördinatiecentrum in ons land kon de groep rekenen op financiële steunmaatregelen voor een bedrag van 129.373.328 euro (in 2008).

Dit nieuw drama voor de tewerkstelling wijst opnieuw op het belang van twee bekommernissen van het ABVV:

  1. de controle op de beschikbaarheid van werkzoekenden. We denken aan die werknemers onder de 1.672 die “naakt" dreigen ontslagen te worden: zullen zij zich moeten gaan verantwoorden en uitleggen waarom ze geen ander werk vinden?
  2. de talrijke deeltijdse werknemers/werkneemsters in de sector en bij Carrefour. Zij zijn met 10.900 op een totaal van 15.698 bij de Carrefourgroep België.

Het zijn vooral vrouwen die er deeltijds werken en zij zullen het volle gelag van deze herstructurering betalen, met belachelijk lage werkloosheidsuitkeringen (die uitkeringen worden immers berekend op de lonen).

Het ABVV zal de evolutie van dit drama met argusogen volgen.

Het vraagt een krachtig politiek signaal en eist nogmaals dat elke vorm van overheidssteun afhankelijk gemaakt wordt van het behoud en het scheppen van werkgelegenheid.