Terug

Actu Budget gezondheidszorg 2011 unaniem goedgekeurd

Budget gezondheidszorg 2011 unaniem goedgekeurd

Gezondheidszorg

De federale regering in lopende zaken maakt 50 miljoen euro vrij voor maatregelen in het kader van het sociaal akkoord voor de Social-Profitsector in 2011. Dat maakten premier Yves Leterme en minister van Sociale Zaken en Volksgezond-heid Laurette Onkelinx bekend. De premier en de minister prezen de houding van de vakbonden bij de totstandkoming van het akkoord.

 

Overgangsmaatregelen

Normaal gezien geldt het sociaal akkoord binnen de sector voor vijf jaar. Gezien de lopende zaken waarin de ploeg-Leterme zit,  werd de beslissing beperkt voor maatregelen binnen een sociaal akkoord voor volgend jaar. Het gaat dus meer over overgangsmaatregelen, in afwachting van het aantreden van een volwaardige federale regering, die dan (mits akkoord van de vakbonden) opnieuw een volwaardig akkoord kan afsluiten.

 

Evenwicht 

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden, de politieke en economische crisis,  heeft de regering beslist om een uitzonderlijk bedrag van 1.093 miljoen euro te begroten (berekening van het budget met 4,5% groeinorm en index). Bovendien blijft de Rijkstegemoetkoming voor de sociale zekerheid behouden op een bedrag van 2,7 miljard euro. Het is goed dat vandaag, naast alle communautaire problemen, op federaal vlak in de sociale zekerheid toch nog unanimiteit kan bereikt worden rond het budget gezondheidszorg en de groeinorm van 4,5%.

 

Deze beslissingen en de lichte economische heropleving moeten de sociale zekerheid voor 2011 opnieuw in evenwicht brengen. Dat is uitermate belangrijk: de laatste jaren is wel degelijk aangetoond dat de uitgaven voor sociale bescherming sociale stabilisatoren en schokdempers zijn die de ernst van een economische crisis wat verzachten.

 

Verdeling

Er wordt 60 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe maatregelen ten gunste van de patiënten.
Dit budget wordt besteed aan de strijd tegen kanker, verzorging van chronisch zieken, en bijzondere aandacht voor mensen die leiden aan zeldzame ziekten. Een betere toegang tot de geneeskundige basisverzorging, zoals de tandverzorging of de behandeling van zicht- of gehoorproblemen, die nodig is voor een kwaliteitsvol dagelijks leven, is ook een prioriteit.

 

Er wordt 50 miljoen euro voorzien voor tewerkstelling in het kader van het sociaal akkoord 2011 van de Social-Profitsector.

  • meer dan 28 miljoen euro gaat naar jobcreatie (550 nieuwe jobs)
  • 8 miljoen euro gaat naar de verdere uitbouw van een tweede pensioenpijler voor de ongeveer 200.000 werknemers in de sector
  • 4,2 miljoen euro is voorzien voor de uitbreiding van de salaristoeslag voor oncomfortabele prestaties naar het volledige personeel in de privésector. Het gaat om avondprestaties van 19.00 tot 20.00 uur en om nachtprestaties voor alle uren van 20.00 tot 06.00 uur. Vandaag krijgt enkel het personeel dat "aan het bed van de patiënt werkt" deze toeslag.
  • 7,5 miljoen euro als ondersteuning voor de publieke ziekenhuizen voor bepaalde pensioenbijdragen
 
 

Download meer gedetailleerde informatie