Terug

Actie Betoging in gemeenschappelijk vakbondsfront

Betoging gemeenschappelijk vakbondsfront

Op 21 februari zal het ABVV, samen met ACV en ACLVB, in Brussel betogen voor het behoud en de verhoging van de koopkracht van de werknemers.  
 

De werknemers zijn het beu! 

Lees en download het gemeenschappelijk pamflet

Lees en download het ABVV-pamflet

Het zijn niet de werknemers, noch de mensen die van een uitkering moeten leven die ons in deze crisis hebben gestort. Genoeg is genoeg. De uitzichtloze aanvallen op de rechten en de koopkracht van werknemers moeten stoppen. De werknemers moeten eindelijk een toekomstperspectief krijgen.

 

 

Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist

 • De volledige uitvoering van de eerder gemaakte afspraken: aanpassen van uitkeringen aan de levensduurte, optrekken van lage lonen, afschaffen van de discriminerende jeugdlonen en verlengen van de tijdelijke maatregelen zoals de speciale brugpensioenen (nachtwerk, bouw, …);
   
 • De onmiddellijke stopzetting van alle pogingen om de indexkorf te manipuleren en zo de koopkracht van de gewone man/vrouw te verlagen;
   
 • Ruimte voor vrije onderhandelingen, en in elk geval:
  • respect voor eerder afgesproken loonsverhogingen
  • ruimte om het sectorale minimumloon op te trekken en de verlaagde jeugdbarema‘s weg te werken
  • ruimte om andere discriminaties (arbeiders-bedienden, mannen-vrouwen, jongeren-ouderen,…) weg te werken
  • respect voor het sociaal overleg bij invoering van flexibiliteit
    
 • Dat de andere inkomensgroepen ook de crisis mee betalen;
   
 • Een rechtvaardiger fiscaliteit, waar iedereen eerlijk aan bijdraagt. In het bijzonder eisen we een zwaardere inspanning van grote vermogens en iedereen die inkomsten haalt uit vermogen;
   
 • Een algemene oplossing voor het wegwerken van de discriminaties tussen arbeiders en bedienden;
   
 • Dat er een einde komt aan de voortdurende aanvallen op de openbare diensten;
   
 • Eindelijk een geloofwaardig relancebeleid om jobs te creëren en de economie terug op gang te trekken.
   


Praktisch

 

 • We verzamelen om 10u30 op de Koning Albert II-laan, aan het Noordstation, de betoging start om 11 uur. Vandaar gaan we richting Financietoren via de Kruidtuinlaan, en daarna stappen we via de lanen die naar het Zuidstation leiden naar het Kabinet van minister De Coninck (aankomst voorzien rond 12u30).
  zie plan op https://goo.gl/maps/V0K7Y.

  Toespraken vanop het podium aan het Kabinet van minister De Coninck.
   
 • Voor info over vervoer naar Brussel (trein, bus) contacteer je best je plaatselijke afdeling. Er worden extra treinen ingelegd door de NMBS.
   
 • Deze actiedag wordt gedekt door een stakingsaanzeg, de werkgeversorganisaties zijn op de hoogte.  
   
 • Maak lawaai zonder je kameraden in gevaar te brengen! Laat je horen met je stem, trommel, trompet, djembe, ... maar niet met voetzoekers. 


Parcours 


Manif 21/2 Betoging weergeven op een grotere kaart