Terug

PB België ratificeert belangrijke IAO-conventies

België ratificeert belangrijke IAO-conventies

België ratificeert de IAO-conventies 189 en 159 inzake waardig werk voor huispersoneel en
de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van personen met een handicap

ACV, ABVV en ACLVB juichen de neerlegging, vandaag 10 juni, van de ratificatie-instrumenten door minister Kris Peeters toe. België zal hiermee de conventies 189 m.b.t. waardig werk voor huispersoneel en 159 aangaande de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van personen met een handicap onderschrijven.

 

Met de goedkeuring van de conventie 189 is de erkenning van het huispersoneel een feit, een fundamentele stap voor deze ‘onzichtbare’ werknemers. Hun werk wordt vaak niet aanzien als een volwaardige job en een onheuse behandeling is meestal hun deel. Dikwijls gaat het om arbeidsmigranten, hier en elders. Deze conventie is een middel tot arbeidsmarkthervorming en een krachtig instrument tot syndicalisering.

 

Dankzij deze ratificatie kunnen België en de sociale gesprekspartners hun partners in ontwikkelingssamenwerking ondersteunen bij de hele procedure die moet worden doorlopen voor het erkennen van hun rechten. De wet inzake ontwikkelingssamenwerking maakt van waardig werk één van haar prioriteiten en met deze conventie erbovenop, wint ze nog aan belang: een hele stap vooruit in het bewustwordingsproces van het huispersoneel en de juiste omkadering om met de verschillende regeringen in dialoog te treden.

 

In België en in Europa hebben we nood aan geratificeerde universele IAO-conventies om ons syndicaal werk op het terrein uit te voeren; in het Zuiden, in het Noorden en vooral in deze geglobaliseerde wereld. Wat dat betreft is de IAO-conventie 189 een mijlpaal.

 

Met de ratificatie van conventie 159 hebben personen met een handicap voortaan meer garanties op het vlak van gelijkheid van kansen en behandeling bij het uitoefenen van een job, en bij aanpassings- en doorgroeimogelijkheden op het werk. Deze conventie toont de tripartiete overtuiging dat mensen met een handicap een plaats verdienen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.