Terug

Begroting: handen af van de index, de sociale zekerheid en de openbare diensten!

Begroting: handen af van de index, de sociale zekerheid en de openbare diensten!

De diverse pistes van de regering om de begroting rond te krijgen, zelfs al werden ze nog niet bevestigd, doen het ergste vrezen voor de werknemers en de sociaal gerechtigden, kortom, voor de burgers.

 

De regering wil opnieuw in de zakken zitten van de werknemers, de jongeren, de gepensioneerden, de vrouwen, de werkzoekenden, de zieken en de openbare diensten. En weer eens worden de kapitaalbezitters gespaard.

 

Het ABVV zal niet aanvaarden dat opnieuw geraakt wordt aan de automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen. Of dat nu gebeurt met een vertraging van de indexeringen door te knoeien met de index of met een indexsprong voor bepaalde groepen werknemers, zoals de werknemers uit de openbare diensten of de sociaal gerechtigden.

 

Het ABVV zal zich ook verzetten tegen nieuwe besparingen in de sociale zekerheid. Werkzoekenden, zieken en gepensioneerden mogen geen nieuwe maatregelen ondergaan die hun reeds precaire situatie nog zal verergeren.

 

Ook de openbare diensten mogen niet gebruikt worden om de gaten te vullen. In tal van diensten ligt de personeelsbezetting al onder de kritieke drempel van 85%. Bovendien zijn de openbare diensten de eerste koopkracht van de burgers en tevens een onontbeerlijke factor van sociale cohesie.

 

Tot slot kan van een hervorming van de arbeidsorganisatie (flexibiliteit, werkbaar werk …) en van de loonvorming geen sprake zijn zonder overleg tussen de sociale gesprekspartners. Dat de regering het sociaal overleg op de tocht zet, is bijzonder schadelijk voor de koopkracht, de economische stabiliteit en de sociale vrede.

 

Het ABVV verwacht van de regering een relance- en investeringsbeleid dat kwaliteitsbanen schept. Een beleid dat de kwaliteit en de toegankelijkheid van de openbare diensten garandeert. Een beleid dat borg staat voor een stevige federale sociale zekerheid.

 

De regering moet ook het sociaal overleg respecteren omdat alleen dat een antwoord kan bieden op de toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt.

 

Daarom moet deze regering werk maken van fiscale rechtvaardigheid door een globalisering van de inkomens en een grotere bijdrage van de inkomens uit kapitaal. De werknemers en de burgers mogen niet de enigen zijn die opdraaien voor het bezuinigingsbeleid dat bovendien tot niks leidt, tenzij tot grotere tekorten en tot een toename van de schuld.