Terug

Actu Brochure Arbeiders Bedienden

Wegwerken discriminaties arbeiders – bedienden

arbeiders - bedienden

In een nieuwe brochure formuleren we onze voorstellen om de discriminaties tussen arbeiders en bedienden tegen te gaan door middel van gerichte verbeteringen.

Er bestaan momenteel veel discriminaties tussen arbeiders en bedienden.Wellicht merk je die discriminaties ook zelf op. Het gaat om onaanvaardbare situaties. Oplossingen zijn hoogstnodig.

De visie van de werkgevers is bekend sinds ze hun manifest hebben uitgegeven: ze willen snoeien in de rechten van alle werknemers door komaf te maken met de verworvenheden. In de ogen van het ABVV is dat sociale afbouw!

De werkgevers willen nu een mini-opzeggingstermijn van enkele weken per 5 jaar anciënniteit in combinatie met een netto ontslagpremie voor alle werknemers. Het patronale voorstel biedt geen enkele verbetering voor de arbeiders en reduceert de huidige opzeggingstermijnen van de bedienden tot minder dan een kwart van hun huidige duur. In dat voorstel wordt de ontslagkost gedragen door alle werknemers en door de sociale zekerheid. Een verslechtering van de sociale rechten van de werknemers kan niet het uitgangspunt zijn voor ernstig overleg over de statuten van arbeiders en bedienden.

In plaats van eindeloos te palaveren over de vorm wil het ABVV zich bezighouden met de inhoud zelf. Hier geven we je dan ook onze voorstellen om die discriminaties tegen te gaan door gerichte verbeteringen: opzeggingstermijn, proefperiode, arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid, jaarlijkse vakantie… Alleen met een akkoord over de elementen die in deze brochure worden voorgesteld zal een constructieve oplossing mogelijk zijn. Het uiteindelijke doel is om een einde te maken aan de bestaande discriminaties.. Om globaal tot gelijke rechten te komen voor iedere werknemer.

Maar de werkgevers mogen zich niet vergissen: in dit dossier kan er geen sprake zijn van een “big bang”. De wegwerking van de discriminaties moet in de tijd geprogrammeerd worden. Een eerste stap moet gezet worden in het IPA 2011-2012. Er komt een dag dat het einde van de discriminaties een realiteit is voor alle werknemers.

Jullie zijn dus allemaal betrokken… Met deze brochure willen we je een leidraad bieden en een duidelijk overzicht geven van de visie van het ABVV. Een visie voor sociale vooruitgang die de 21ste eeuw waardig is!

Lees hier de brochure