Terug

Andre Mordant

André Mordant: syndicalist, humanist en voorvechter van de openbare diensten (1946-2017)

Met grote droefheid heeft het ABVV het overlijden vernomen van kameraad André Mordant. Onze vriend werd 70-jaar. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en naasten. Wij delen in hun verdriet. 

André Mordant was een vurige voorvechter van de openbare diensten, een groot vakbondsman en een humanist.

Hij werkte als kok voor de sociale dienstverlening van de stad Luik, toen hij in 1975 vakbondsafgevaardigde werd. In 1991 werd hij verkozen tot algemeen secretaris van de Waalse CGSP (vakcentrale voor de openbare diensten), in 2002 tot algemeen secretaris en vervolgens tot voorzitter van het ABVV. André heeft zijn loopbaan gewijd aan het verdedigen van alle werknemers. Hij kwam op voor iedereen: voor de landloze boeren in Brazilië, maar evengoed voor de Aziatische arbeiders en voor onze openbare diensten. Hij verzette zich met evenveel overtuiging tegen het beleid van de Wereldhandelsorganisatie als tegen diegenen die het op onze sociale zekerheid gemunt hebben. Zijn streven: het collectieve belang en de strijd tegen sociale ongelijkheid.

Hij heeft talrijke veldslagen gevochten, maar het ABVV herinnert zich in het bijzonder zijn opmerkelijk initiatief, één tegen allen, tegen de Bolkestein-richtlijn. Hij was één van de eersten die de gevaren van deze richtlijn inzag en vakbonden en burgers ertegen in het verweer bracht. Deze mobilisatie, schuchter in het begin, breidde zich zo snel uit dat de richtlijn er nooit gekomen is. Op die manier vrijwaarde hij voor alle burgers de toegang tot zorgverlening, water en alle openbare diensten. 

Het ABVV en al zijn militanten zullen André Mordant nooit vergeten. 

 

Onze kameraad ligt opgebaard in het Funerarium Foret van Luik, Montagne Sainte-Walburge 325, dat vanaf zondag 4 juni tussen 16 en 18 uur toegankelijk is voor een laatste groet. De afscheidsplechtigheid en de begrafenis zullen plaatsvinden op woensdag 7 juni 2017 om 10u30 op de begraafplaats van Sainte-Walburge.

 

Andre Mordant, Euromanifestatie - Brussel - 2005
André Mordant tijdens de Europese vakbondsbetoging in 2005 te Brussel