Terug

Alle politieke partijen engageren zich om de minimuminkomens op te trekken

Alle politieke partijen engageren zich om de minimuminkomens op te trekken

Alle politieke partijen engageren zich om de minimuminkomens op te trekken tot boven de Europese armoedegrens. Ze willen dat ook inschrijven in een regeerakkoord. Derde keer, goede keer?

Eén van de belangrijkste maatregelen om mensen uit de armoede te halen is het optrekken van de minimuminkomens tot boven de Europese armoedegrens. Met het oog op de verkiezingen op 26 mei organiseerde het Belgisch Minimum Inkomen Netwerk (BMIN) hierover een groot politiek debat op 28 maart.  

Tijdens dit debat hebben alle democratische partijen langs Nederlandstalige en Franstalige zijde beloofd om een prioriteit te maken van het optrekken van de minimuminkomens tot boven de Europese armoedegrens. Alle partijen engageerden zich expliciet tot het inschrijven van deze maatregel in het nieuwe federale regeerakkoord als zij deel uitmaken van een nieuwe federale regering.

De netwerken armoedebestrijding, vakbonden, mutualiteiten, academici en andere armoede-organisaties, verenigd in het BMIN-consortium, verwelkomen dit engagement. Wij hopen dat na de verkiezingen op 26 mei de politieke partijen dit engagement effectief zullen omzetten in de praktijk. 

Hoogdringend

Het is hoogdringend om de laagste uitkeringen te verhogen, dat blijkt uit de armoedecijfers van ons land.

1 op 5 Belgen,  2.296.000 mensen in totaal, leeft in armoede of sociale uitsluiting wat onaanvaardbaar is voor een rijk land als België. 

Achter deze cijfers gaat een schrijnende realiteit schuil van mensen die niet leven maar moeten zien te overleven. Zij weten niet hoe ze financieel het einde van de maand zullen halen, aangezien zij geconfronteerd worden met steeds hogere kosten voor huur en energie, enz.

Derde keer, goede keer?

In het verleden waren er al goede intenties van de politiek om iedereen een inkomen te verschaffen waardoor hij of zij een menswaardig leven kan leiden. Zowel de regering Di Rupo als Michel hadden beide het optrekken van de laagste inkomens ingeschreven in het federale regeerakkoord.

“De regering verhoogt geleidelijk de minimum sociale zekerheidsuitkeringen en bijstandsuitkeringen tot het niveau van de Europese armoededrempel.” Zo stond het in het regeerakkoord van de regering-Michel in oktober 2014. Die belofte werd door de bevoegde staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) en de regering-Michel schaamteloos in de vuilbak gekieperd.

Er is op dit vlak de laatste jaren bijzonder weinig gebeurd en voor vele minimumuitkeringen is de Europese armoedegrens nog steeds veraf.

Raf De Weerdt, federaal secretaris ABVV concludeert: "De regering sloeg een gat in de begroting van 7 miljard door de vennootschapsbelasting en de werkgeversbijdrage op de lonen te verlagen maar de 1,7 miljard voor het optrekken van de sociale minima naar een menswaardig niveau was teveel gevraagd."

Wij zullen na de verkiezingen van 26 mei nauwkeurig in de gaten houden of de politieke partijen hun engagement nakomen en het optrekken van de minimumitkeringen niet enkel opnemen in een regeerakkoord, maar ook effectief overgaan tot actie. De derde keer moet de goede keer zijn.