Terug

PB Algemene staking openbare diensten: groot succes

Staking groot succes

 


 

ACOD Persmededeling

Algemene staking openbare diensten: groot succes

De algemene staking in de openbare diensten is een enorm succes. De leden en militanten van het gemeenschappelijk vakbondsfront hebben zich massaal achter de stakingsoproep geschaard.

 

Het succes van de staking bewijst dat zowel het statutair als contractueel personeel van de openbare sector erg bezorgd is over de pensioenplannen van de regering en over die van minister Van Quickenborne in het bijzonder. Ze verzetten zich tegen een sociale afbraakpolitiek die zal zorgen voor langer werken en lagere pensioenen.

 

Het brede draagvlak dat de vakbonden tonen in deze staking mag een signaal zijn dat minister Van Quickenborne ongelijk heeft met zijn hakbijlbeleid. Zijn plannen getuigen van een gebrek aan visie en aan kennis wat betreft de finesses van de pensioenproblematiek. De vakbonden waren steeds bereid tot overleg, maar de minister bleef oostindisch doof.

 

De ACOD bedankt al haar leden en militanten voor hun vastberadenheid en inzet in moeilijke tijden. Aan de regering vragen we dat ze haar pensioenplannen grondig herbekijkt, ditmaal in overleg met de vakbonden. Alleen zo kunnen we alle burgers van dit land recht geven op een waardig pensioen.

 

Karel Stessens
Voorzitter ACOD

+++

BTB persmededeling

Staking bij de pachters van De Lijn groot succes!


BTB stelt met tevredenheid vast dat de stakingsoproep die we samen met ACOD deden, door het personeel van de pachters bij de Lijn massaal is opgevolgd.

In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg, en Antwerpen was de staking zo goed als volledig. In West-Vlaanderen was de opkomst van personeel gering, en gingen verschillende firma's onder andere de firma Coach Partners en De Muynck - Van Steelandt en Parmentier volledig dicht.

Een historische dag gezien het de eerste keer is dat de verpachte lijnen ook zo massaal gevolg geven aan de stakingsoproep.

BTB - ABVV feliciteert het personeel van de pachters, en zal verder opkomen voor de verdediging van de belangen van dat personeel.
 

Frank Moreels
Federaal Secretaris BTB - ABVV