Terug

Actu Algemene staking in de openbare sector op donderdag 22 december 2011

Algemene staking in de openbare sector op donderdag 22 december 2011

Vakbond ABVV | Algemene staking in de openbare sector op donderdag 22 december 2011

 

Een week nadat Minister Van Quickenborne zijn voorstellen m.b.t. de pensioenen in de openbare sector lanceerde, gaf hij de vakbonden geen teken van leven. Er was geen gesprek, geen overleg, alleen verklaringen in de media. De Minister wil de teksten absoluut laten stemmen in het parlement nu donderdag 22 december 2011. Het misprijzen t.o.v. de personeelsleden van de openbare sector en het ganse sociaal overleg is groot.

 

De voorgestelde maatregelen zijn voor ons onaanvaardbaar. Onze mensen worden beroofd van een aantal rechten zonder dat er van redelijke overgangsmaatregelen sprake is. Minister Van Quickenborne laat ons geen keuze. Hoewel wij bereid waren tot overleg wil de Minister daar niet op ingaan.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert daarom op donderdag 22 december 2011 een algemene staking in de hele openbare sector.

Ook het vliegend personeel en de transportsector sluiten aan bij de staking.

De BBTK en de Algemene Centrale ondersteunen de stakingsactie van de publieke sector eveneens: ze betogen tegen de regeringsmaatregelen rond de eindeloopbaan, opgelegd in afwezigheid van enige vorm van sociaal overleg.

Het aantasten van eindeloopbaansystemen (bijvoorbeeld de stelsels van tijdskrediet), de toegangsleeftijd van het vervroegd pensioen en brugpensioen op te schuiven, de geassimileerde periodes voor het pensioen afbouwen en op hetzelfde ogenblik de sociale uitkeringsgerechtigden aanpakken (zoals de werklozen) samen met de wachtuitkeringen: het gaat om het eenzijdig verbreken van het contract tussen de sociale overlegpartners.

Een beperkte delegatie van de verantwoordelijken van het ABVV en zijn centrales zal tijdens de voormiddag langsgaan bij de minister van werk, Monica De Coninck, en de minister van pensioenen, Vincent van Quickenborne, om een onmiddellijke correctie te vragen van deze antisociale maatregelen, in het kader van een evenwichtig sociaal overleg.

Twee militantenbijeenkomsten zijn voorzien: aan het Zuidstation (vanaf 9u verzamelen aan de Pensioentoren aan het zuidstation) en op de Troonplaats (vanaf 9u verzamelen) op een korte afstand van het kabinet van de minister van pensioenen). Symbolische acties worden voorzien.

 

Het zijn uw belangen waar we voor opkomen!